interactieve kerkdienst

Op 5 november om 16.00 uur is er in de kerk van Ysbrechtum een dienst waarin aan de hand van 3 stellingen de interactie centraal staat. Vooraf aan een stelling wordt een passage uit de Bijbel gelezen dit om de interactie mede tot stand te brengen. Voorganger in deze dienst is ds. Pieter Boomsma. Niemand minder dan Arie Boomsma zal er voor zorgen dat de gesprekken goed verlopen en er voldoende interactie is. We mogen het best bijzonder noemen dat vader en zoon deze speciale dienst willen leiden. Wij hopen jou, u te ontmoeten in deze laagdrempelige dienst. Uw inbreng is belangrijk. Jij, u bent welkom!