Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR

7-10: IKW-dienst: ds. Cor Nijkamp

m.m.v. Lijn 12

1 collecte: Fier Fryslân

dienst in Ysbrechtum

koffie na de dienst

14-10: ds. F. Fedde Welbedacht

1e collecte: Sulawesi

2e collecte: kerk

 

ATTENTIE!!

De eerste zondag van de maand, 7 oktober, geen dienst in Tirns. Op deze zondag wordt in de kerk van Ysbrechtum een dienst georganiseerd door de Interkerkelijke Werkgroep Ysbrechtum. Medewerking wordt verleend door ds. Cor Nijkamp en het Vocaal ensemble Lijn 12. De muzikale leiding van Lijn 12 is in handen van Sjoek Nutma (Stedelijk Conservatorium Leeuwarden, Sweelinck Conservatorium Amsterdam). Lijn 12 bestaat uit tien Friese zangers en zangeressen en de groep heeft een zeer gevarieerd repertoire opgebouwd. Laat u verrassen! Welkom!

 

ZINGEN UIT LIEDBOEK OP ZATERDAG 20 OKTOBER

Het huidige liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” heeft dit jaar haar eerste lustrum. Onder leiding van Theo Wiersma gaan wij op zaterdagavond 20 oktober van 19.30 – 20.45 in de kerk van Ysbrechtum zingen uit dit liedboek. Van harte welkom.

 

ACTIVITEITEN ‘INSPIRATIE’

U heeft kortgeleden het activiteitenboekje 2018-2019 van de PG Sneek ontvangen. Een mooi aanbod met uiteenlopende  activiteiten. Aanbod: diverse kortlopende cursussen, leerhuizen en gespreksgroepen. Gemeenteleden van YTT, belangstellende en dorpsgenoten kunnen zich hiervoor ook aanmelden. Aanspreekpunt: inspitatie@pknsneek.nl  Heeft u geen activiteitengids ontvangen? Laat dit dan even weten via 06 83692285.

 

OPBRENGST COLLECTES

maand september

diaconie: € 504,95
kerk: € 247,35

 

BESTEMMING DIACONIECOLLECTES

07-10: IKW-collecte bestemd voor Fier Fryslân.

14-10: Sulawesi. Een aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben zeker duizenden mensen het leven gekost. Het dodental stijgt per dag. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin vindt men noch steeds slachtoffers. Lokale partners van Kerk in Actie zijn bezig om eerste hulp te verlenen. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen. Er is grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning. Onze steun door middel van uw gift is dringend gewenst.

 

KOFFIEOCHTENDEN

Op dinsdagochtend 25 september kwam Tineke Tigchelaar vertellen over haar werk als vrijwilligster bij hospice De Kime in Sneek. Het bleek dat er veel is waar wij als toehoorders niet van wisten. Tineke vertelde hoe respectvol de gasten (niet patiënten) daar liefdevol worden behandeld en verzorgd. Ook hoe dankbaar en fijn het is om dit werk te kunnen/mogen doen. Er kwamen na, maar ook tijdens haar verhaal, veel vragen, die ze allemaal kon beantwoorden. Dat ging in een ontspannen sfeer onder het genot van een kop koffie en/of thee met lekker stukje “koeke”van Johannes. Verbaasd waren we wel dat De Kime echt alle (on)kosten zelf moet betalen en alleen van giften kan bestaan. Gelukkig zijn er in totaal een kleine 100 vrijwilligers werkzaam.

Tineke bedankt!

De volgende koffieochtenden staan gepland op dinsdagochtend 16 oktober en op 20 november.  De eerstvolgende keer is er een gewoon gezellig samenzijn en de 20e november een spreker. Alle 60-plussers van harte welkom.

Janny Reidsma                                          

 

JAARREKENING KERKRENTMEESTERS

De jaarrekening 2017 van het college van kerkrentmeesters ligt van 8 t/m 13 oktober ter inzage. Contactpersoon: Theo Wiersma 422527.

BESTEMMING KERKBOEKET

23-09 mw. I. de Vries; 30-9: mw. D. Veldhuis.

 

VERJAARDAGEN 75+

11-10: mw. T. Reiker-Postma; 15-10: dhr. S. Wiersma.

 

TERUGBLIK KERKDIENSTEN

30-09: voorganger J.W. Nieboer; lezingen: Numeri 11: 4-6, 10-34 en Marcus 9: 38-50; overweging:

ONVERZADIGBAAR  – Arme Mozes. Het zal je maar gebeuren. Zit je daar als de grote leidsman met een enorme zeurende meute in de woestijn. Iedere dag ligt het manna voor het oprapen. Maar nee,

er is meer variatie op het menu gewenst. Dat klagen begint bij een klein groepje, maar het is besmettelijk. Klagen ontslaat je van iedere vorm van verantwoordelijkheid. Heerlijk. Maar er zijn er altijd een paar die niet kunnen klagen. Dat zijn degenen die de verantwoordelijkheid genomen hebben. Zij zijn het haasje. Mozes is zo iemand. Hij zit er maar mooi tussenin. Verantwoordelijkheid verandert mensen. Het tegenwicht tegen de klagers moet je organiseren. Verantwoordelijkheid is een kernwaarde. Ontneem een mens zijn verantwoordelijkheid en je ontneemt hem zijn menselijke waardigheid. Let wel: verantwoordelijkheid is wat anders dan zelfstandigheid. Wij hebben de neiging die twee te verwarren. We denken dat we als we zelfstandigheid kwijtraken, daarmee ook onze menselijke waardigheid verliezen. Maar dat is niet waar. Kijk afhankelijkheid en zelfstandigheid sluiten elkaar uit. Terwijl afhankelijkheid en verantwoordelijkheid prima samen kunnen gaan.

De hele preek is te vinden -te (her)lezen- op de site van PKNSneek onder preek nummer 34.

 

MUTATIES/Ingekomen

Dhr. R.M. van der Vries en mw. W. van der Vries-Bruinsma

Terpstrjitte 2, Tirns

 

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad

Janke Metselaar-Helfferich

scriba

 

.

  Janke Metselaar-Helffrich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helffrich@ziggo.nl