Terugblikken Startzondag

Vanwege het wisselvallige weer is de dienst niet in de tuin van Epemastate maar in de kerk gehouden. Het was een plezierige dienst en de medewerking van ‘Harmonie Sneek’ was vreugdevol en feestelijk. Prachtig om te zingen met begeleiding van dit fanfareorkest. Het lied ‘mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij werd prachtig ten gehore gebracht (kippenvel).

De tekst werd door de kinderen van de zondagsschool voorgelezen, ook erg mooi. Ds. Hefting las het verhaal over Zacheüs van Karel Eijkman voor. Zacheüs (opperbelastingman) was niet geliefd, hoorde er niet bij. Maar Zacheüs werd opgemerkt (geproefd) door Jezus en dus ook opgenomen in de ‘kring’. Jezus was te gast bij hem. Ook in de kerk gaat het over ontmoeten, de ontmoeting met God en met de ander. Onszelf veranderen en anderen laten proeven dat de kerk een ‘goed’ verhaal heeft. Dit vraagt om naar de ander toe te gaan. Dit heeft te maken met ’open’ staan en iets van de kerk laten voelen (proeven). Iedereen mag er bij horen, ja hoort erbij. Zo worden we een levendige en levende gemeente.
De dienst werd afsloten met een ‘high tea’. Veel gezelligheid en samen proeven rondom de tafels die rijkelijk waren gevuld met uiteenlopende lekkernijen. Samen eten (proeven) en iets laten doorklinken van warmte en liefde, dat smaakt naar meer!


De cake door de kinderen feestelijk versierd

Gezellig en hoopvol!

DANK AAN ALLE MEDEWERKERS
We mogen terugzien op een geslaagde startzondag (startdienst). Samen ervoor zorgen dat de kerk een ‘open huis’ blijft. Geweldig dat u met zo velen gehoor hebt gegeven om etagères te vullen met lekkernijen. De koffiecommissie was weer een ware ondersteuning. Ook gemeenteleden hebben ons met raad en daad bij gestaan. De voorbereidingscommissie dankt u allen heel hartelijk voor uw hulp vóór en tijdens de startzondag.

Ornament toegangspoort Epemastate weer hersteld

Sinds 1 ½ week bood het ornament op de sokkel van de toegangspoort van Epemastate een sneue aanblik; een vrachtauto die een dansvloer kwam brengen, had een foute manoeuvre gemaakt, waardoor het ornament gebroken was en uit het lood hing.
Toen Hendrik Heerschop (van restauratiebedrijf DieNieVe) vrijdag 28 juli j.l. van dhr. Eysinga de opdracht kreeg om dit te herstellen, vond hij dat er metéén ingegrepen moest worden. De kans was namelijk groot dat het ornament door trillingen van vrachtwagens met lege containerbakken, die over de verkeersheuvel van de nabije driesprong denderen, alsnog van zijn sokkel zou vallen en wellicht onherstelbaar vernield zou raken.
Samen met Auke van Dijk (op het kraantje) ging Hendrik zaterdagmorgen het ornament aanpakken.
Eerst kwam er een nieuwe pin in, omdat de oude was afgebroken. Daarna werd het geheel met cement op de sokkel vastgezet, ondersteund door wiggen totdat het cement uitgehard is.
Met 2-componentenlijm werd vervolgens het afgebroken deel erop gelijmd.
Als zowel het cement als de lijm hun werk hebben gedaan, komt Hendrik terug om de naden met restauratiemortel bij te werken en krijgen beide ornamenten nog een wasbeurt, zodat ze er voortaan weer fris en fruitig bijstaan.
Uw razende reporter had geen geduld om daarop te wachten!
Neemt u zelf anders volgende week eens een kijkje hoe de toegangspoort er dan uit ziet.

Uw razende reporter Janke Cnossen.

Laatste nieuws rondom de dorpsfeesten

Laatste nieuws rondom Dorpsfeest 2017
Nog maar heel even en het Dorpsfeest 2017 gaat beginnen. Van donderdag 6 t/m zaterdag 8 juli a.s. vieren we feest in Ysbrechtum!
Daarom hierbij nog een aantal belangrijke laatste mededelingen:
Fietsen parkeren
Wellicht overbodig maar voor alle duidelijkheid: tijdens de Dorpsfeesten parkeren we de fietsen NIET in het normale fietsenrek maar in het tijdelijke fietsenrek naast het Pieterpaed. Dit i.v.m. de veiligheid rondom de zweefmolen en omdat het gewoonweg niet past.
Auto’s parkeren
Het Dorpshuisplein is gedurende het hele feest afgesloten en dus kan daar niet geparkeerd worden. Auto’s parkeren kan op de parkeerplaatsen bij de tennisbaan, in de parkeervakken op Schoonoord of Epemawei of op de parkeerplaats van Epemastate.
Straatversiering
De jury zal donderdagavond de straten komen bekijken. We maken vooraf geen route of tijdsplanning bekend dit jaar omdat we alleen de versiering gaan bekijken en er geen acts in de straten zijn. Alle straten moeten om 18.30 uur gereed zijn voor de jury.
Later diezelfde avond zal op het veld door voorzitter Jinke samen met de jury bekend gemaakt worden welke straat gewonnen heeft.
Lawaai – Muziek optocht
Alle kinderen die mee willen doen met de lawaai – muziek optocht verwachten we tussen 18.30 en 18.45 uur bij het Dorpshuis, daar gaan we opstellen in een lange rij achter de trommelaars die voorop gaan lopen.
Kinderen die meedoen krijgen een rugnummer welke opgespeld moet worden op een goed zichtbare plaats. Zo kan de publieksjury goed zien op wie ze kunnen stemmen.
De route die we lopen is als volgt:
Starten bij het Dorpshuis aan de Dorpshusleane, daarna rechtsaf de van Haersma Bumaleane op en direct weer linksaf de Muontsestrjitte in.
Einde straat links af, klein stukje DS Visserleane en dan rechtsaf de Epemawei op.
Epemawei vervolgen en dan rechtsaf de Hascarstrjitte in. Op de T-splitsing rechtsaf en dan rechtdoor over de kruising met de Kleasterwei weer de van Haersma Bumaleane in en zo terug via het sportveld bij het Dorpshuis.
Na afloop van de optocht gaan we de stemmen tellen van de publieksjury en gaat de VVV jury in beraad wie de winnaar is. Dit maken we op het veld bekend, dus blijf nog even daarop wachten.
Iedereen nog veel plezier met de laatste voorbereidingen en alvast een gezellig Dorpsfeest gewenst!
Groeten, VVV Bestuur

VVV Paasactiviteiten 2017

Zaterdag 15 april was het weer tijd voor de jaarlijkse Paasactiviteiten van de VVV. Om 14.00 uur verzamelden zich zo’n 25 kinderen en hun ouders en grootouders om de Paashaas en het Paaskuiken te helpen zoeken naar de kwijtgeraakte eitjes in de boomgaard van Epemastate.

De Paashaas was alle eitjes verloren en gelukkig hielpen alle kinderen goed mee om ze terug te vinden. Heel veel gouden, blauwe en rode eitjes werden al snel teruggevonden. Maar dat ene speciale groene ei bleek lastiger te vinden in het hoge gras van de boomgaard.

Gelukkig wist Antje Lotte toch ook dat groen eitje te vinden! Zij won daarmee een heel lekker prijsje; een chocolade Paashaas om van te smullen!

Vanaf half 4 ’s middags was het tijd voor de Paasspeurtocht van de VVV en JIJ voor de grotere kinderen. Dit keer moesten ze op pad om letters te zoeken die in het dorp verspreid hingen. Van alle losse letters moest dan uiteindelijk nog een woord gepuzzeld worden.

In kleine groepjes gingen in totaal 18 kinderen op pad om de letters te zoeken en de puzzel op te lossen. Een leuk klusje dat voor de een wat lastiger bleek dan voor de ander maar uiteindelijk wist iedereen het woord te ‘vinden’: kuikentje!

We hebben met alle kinderen een gezellige middag gehad! Graag tot volgend jaar!

Officiële opening Boskpaad

BOSKPAAD

Op zondagmiddag 20 november 2016 vond de officiële opening plaats
van het nieuwe wandelpad aan de zuidkant van Ysbrechtum.

Zo’n 50 mensen kwamen door het stormachtige weer naar het dorpshuis en gaven gehoor aan de uitnodiging van Doarpsrounte. Zij genoten in het dorpshuis van een kopje koffie en een stukje oranjekoek en luisterden naar het openingswoord van de voorzitter van Doarpsrounte, mevr. C. de Boer. Zij benoemde dat de opening van het nieuwe wandelpad mooi samenviel met het 50-jarig bestaan van Doarpsrounte.

 

img_1643img_1646

img_1647 img_1634

Daarna vertelde dhr. G. de Boer, die destijds in het bestuur zat toen de acht van Ysbrechtum werd bedacht, dat er sinds 2005 plannen zijn ontstaan om een recreatief wandelpad te ontwikkelen. De opening van dit nieuwe wandelpad vormt samen met de wandelroute door het Tammingaland aan de Noordkant van Ysbrechtum een acht. Het dorp heeft lang moeten wachten, maar de aanhouder wint uiteindelijk. Hij sloot af met een oproep aan de politiek (in de persoon van wethouder mevr. S. van Gent) om te blijven luisteren naar de burgers en het samen tot uitvoer brengen van ideeën.

Hierna togen de aanwezigen naar de plaats van onthulling, in het stuk land achter de wierde. Dhr. H. Faber (Doarpsrounte) concludeerde dat dit een project van de ‘mienskip’ was: Doarpsrounte én gemeente én de fam. Eysinga hebben in goed overleg dit pad voor elkaar gekregen.

 

img_1667img_1663

 

Vervolgens onthulden afgevaardigden van bovengenoemd drietal het naambordje van het nieuwe pad: Boskpaad. Het bordje staat voor een nieuw iep, die ter plekke symbolisch werd geplant. De boom, die doarpsrounte Ysbrechtum heeft aangeboden in het kader van haar 50 jarig jubileum is een Iep, de Ulmus ‘dodoens’.  Op een mooi bordje is dit aangegeven.

 

img_1689 img_1699img_1713 img_1707

Op naar Epemastate waar getoost werd op het Boskpaad én het 50-jarig bestaan van Doarpsrounte.

Wethouder mevr. S. van Gent roemde in haar toespraak vooral het werk van de gemeenschap en niet te vergeten de samenwerking met dhr. Eysinga.

 

img_1730 img_1744

Ze onthulde dat er een onderzoek binnen de gemeente Súd-West Fryslân heeft plaatsgevonden, waaruit bleek dat de ondersteuning van de dorpen de afgelopen 5 jaar (zolang deze gemeente bestaat) als goed werd beoordeeld. Het mooist is echter dat een gemeenschap zelf kan genieten van zijn eigen ontwikkelde plannen en ze wenst iedereen daarom veel wandelgenoegen op de wandelroute, die nu compleet is.

Het laatste woord was voor dhr. Eysinga, die de veranderingen van Epemastate aan zowel de binnen- als buitenkant van de afgelopen jaren memoreerde. Hij en zijn vrouw doen hun uiterste best om het allemaal mooi te maken en te houden. Mede door de huuropbrengsten van de exploitatie van v.d. Valk op deze state, kan dit algehele onderhoud plaatsvinden en kon ook dit nieuwe wandelpad aangelegd worden .

 

img_1784 img_1773

Ceremoniemeester dhr. H. Bos (Doarpsrounte) sloot deze feestelijke middag af door dhr. Eysinga (Epemastate), mevr. S. van Gent (Gemeente), dhr. G. de Boer (namens Doarpsrounte) en dhr. E. Visser (dorpscoördinator) van harte te bedanken, met een fles Thaborwijn, voor de totstandkoming van het Boskpaad.

 

img_1713

img_1689 img_1707

Wandelpad De Râne.

Een aantal weken geleden is er een wandelpad aangelegd vanaf Tolhek richting het bos van Epemastate. Velen kunnen nu een prachtige wandeling maken om en door Ysbrechtum.

Maar ons verzoek aan u…

Houdt uw hond(en) aan de lijn en wandel op het pad!

Met vriendelijke groet,

Doarpsrounte Ysbrechtum.

Update: Nieuw prieeltje

Vandaag is er een nieuw prieeltje op het landgoed van Epemastate geplaatst. Een mooie aanvulling voor de tuin welke goed te zien is vanaf de openbare weg.

Het koepeltje is afkomstig van huize Boschoord, het ouderlijk huis van Tjalling van Eysinga uit St Niek, Bij de restauratie van die woning is het koepeltje verwijderd en tijdelijk opgeslagen. Na een grondige restauratie is het op dit prieel geplaatst. Het klokje is origineel en kan echt geluid worden.Het windvaantje is het familiewapen van de Van Eysinga’s. (Paul Kuipers)

®@B

SONY DSC

ë@B

IMG_20160526_093631

Snoei onderhoud in Epema bos

Afgelopen week is er hard gewerkt met groot materieel om de bomen rond de slotgracht een goede snoeibeurt te geven.

20160405_11345520160405_113838 20160405_113508

Verslag Jaarvergadering Doarpsrounte

Beste dorpsbewoners,

23 maart jongstleden heeft de jaarvergadering van Doarpsrounte Ysbrechtum plaatsgevonden. Na het welkom heten van de aanwezige bezoekers opende voorzitter Corrie de Boer deze vergadering in het 50 jarig jubileum jaar met een brief die de oprichters van Doarpsrounte destijds hadden opgesteld, waarin ze de beweegredenen voor het oprichten hadden opgenomen.

Na deze brief ging de voorzitter verder met een aantal mededelingen:

Aanpassing Kleasterwei, Hascarstrjitte: deze straten zullen dit jaar door de gemeente opgeknapt worden en tevens voorzien worden van verkeersremmende voorzieningen. De Hascarstrjitte heeft hier aanstaande donderdag samen met de gemeente en Doarpsrounte een overleg over om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Pad de Rane: de gemeente gaat zorgdragen voor de aanleg van het pad tot aan het landgoed Epemastate. Jonkheer van Eysinga, tevens aanwezig, deelde mee dat hij gaat zorgdragen voor de verbinding aan het landgoed.

Douwe Tammingalân: verzoek om de honden in dit natuurgebied aan de lijn te houden.

Na deze medelingen zijn we verder gegaan met de andere agendapunten: de notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarsverslag en het financieel jaarsverslag, deze zijn allen doorgenomen en akkoord bevonden.

Tijdens deze jaarvergadering hebben er ook benoemingen plaatsgevonden, als bestuur heten we als algemeen bestuurslid van harte welkom Herman Bos. Tevens zijn deze avond als kaskommissieleden Jaap Anema en Gerke de Boer (reserve) benoemd.

En na een bestuursperiode van 11 jaar, hebben we afscheid genomen van Esther Meindersma. Esther bij deze nogmaals harstikke bedankt voor al je inzet in deze jaren!

Nadat de gehele agenda doorlopen was bedankte de voorzitter een ieder voor zijn aanwezigheid en was de jaarvergadering in het jubileum jaar afgerond.

Namens Doarpsrounte,

Richard Broersma

Secretaris.

Met elkaar en voor elkaar – Eefje

Van de week, einde van een prachtige ochtend ging ik er op uit voor een fijn loopje. Zonnetje scheen, goed humeur, hondje mee, lekker even met de kop in de wind.

Mooi op pad, via de Kleasterwei ’t dorp uit, ’t Tammingalân in en zo langs de rondweg weer op Ysbrechtum aan. En ’t dorp lag er prachtig bij zo in ’t zonnetje. En ik mijmerde wat over hoe mooi en fijn het hier toch is en ik bedacht me ineens dat we hier dit jaar al weer tien jaar wonen. En heel tevreden ook.

Ik zag de kerktoren en Epemastate en dacht, ach… ik doe ook nog een rondje door ’t bos. Lekker. Niet ieder dorp heeft zo’n mooie state en een fijn stukje bos, daar wilde ik op deze zonnige dag ook nog wel even van genieten. Het was tien jaar geleden ook min of meer een soort pluspunt voor dit dorp toen we op huizenjacht waren. Prachtig vonden we Ysbrechtum.

Natuur, de state, het bos, een dorpswinkel, een school in het dorp en een dorpshuis en veel verenigingen om actief te kunnen zijn. En natuurlijk, fijn dicht bij Sneek. Ook heel prettig. Ik dacht even terug aan die eerste jaren hier. Vooral druk met werken en toen nog best kleine kinderen. We waren niet eens zo heel betrokken bij alle ‘dorpse’ dingen. Maar dat is in de loop van de jaren wel veranderd. Ons sociale leven is zich toch steeds meer hier in Ysbrechtum gaan afspelen.

En dat komt zeker doordat er zoveel verenigingen zijn in dit dorp waar we (manlief en ik, én de kinderen) graag deel van uit maken. Kaatsen, columns schrijven, vrijwilligerswerk in het dorpshuis, VVV activiteiten, toneel, darten, jeugdclub JIJ. We doen het graag, soms als actief lid, soms meer in de organisatie van activiteiten. En dat we dat zo graag doen komt omdat we dat samen doen met zoveel andere mensen. Allemaal mensen uit Ysbrechtum of met een sterke band met Ysbrechtum. Dat bindt ons en dat voelt goed. Ik voel me hier nog meer thuis doordat ik dat zo beleef. En ik schep er naar buitenstaanders ook vaak over op. Dat ’t hier zo fijn is. Met elkaar, en voor elkaar. Zoveel te doen. En zo gezellig.

Dat was ik dus allemaal aan ’t bedenken tijdens mijn wandeling om en in het dorp. Maar ineens overviel ’t me. Toch. Zelfs die stralende zon kon niet voorkomen dat ik toch ook even terug moest denken aan vorig weekend. En dat ik me ook wel eens zorgen maak. En ik ben niet alleen daarin. Ik weet het ook van andere actieve ‘organisatoren’ in Ysbrechtum.

Zorgen. Want ‘we’ speelden toneel afgelopen weekend. Vier dames vertolkten een prachtige rol op het podium in ons dorpshuis. Ze hebben er flink voor geoefend. Al vanaf september vorig jaar, twee keer in de week. En vele anderen waren ook actief hiervoor. Grime, decor, licht, geluid, souffleurs en een verloting met bij elkaar geregelde leuke prijzen. Sponsoren zoeken. En vrijwilligers achter de bar. We hadden een hartstikke fijn weekend met een leuke club enthousiaste mensen. De eerste avond was er redelijk publiek, en de zaterdagmiddag speciaal voor 60-plussers werd ook best heel goed bezocht. Maar helaas. De tweede avond kwamen er echt bijna geen mensen kijken. De opkomst van publiek was ‘beschamend’ laag en de helft van de klaargezette stoelen bleef gewoon leeg.

Hoe kan dat nou? Waar ligt dat nou aan? We hebben vooral ook veel mensen uit het dorp gemist. Was u er ook niet? Wat jammer. Misschien houdt u niet van toneel? Dat kan natuurlijk. Of was u jammer genoeg ziek. Helaas. Misschien had u wel geen zin om oppas te zoeken voor de kinderen. Jammer, u heeft echt een hartstikke leuke voorstelling gemist.

Maar waar ligt dit nou aan? Misschien moeten we dingen anders gaan doen? Misschien verzinnen we in dit dorp wel de verkeerde activiteiten. Of te veel. Het is niet alleen de toneelclub die er ‘last’ van heeft. Ook bij JIJ zijn steeds minder kinderen actief. En op het kaatsveld zijn ook steeds minder sportende leden. En de VVV plaatste niet voor niets vorig jaar een oproep in de dorpskrant om hen alsjeblieft te vertellen wat ze anders kunnen doen met de dorpsfeesten zodat de mensen wél weer komen meedoen. Helaas, helaas reageert er dan maar één echtpaar met handige tips. Maar of dat dan de mening van alle dorpsgenoten vertegenwoordigd? Dat blijft gissen.

Misschien willen mensen wel liever meer op zichzelf zijn. Thuis. Niet te veel gedoe. Zou dat het zijn? Of durven mensen niet? Of denken ze dat het niet leuk is? Moeten we niet 1 flyer rondbrengen maar ook nog een herinnering? Zijn de activiteiten die georganiseerd worden niet leuk? Of te duur? Of saai? Of op de verkeerde dag? Ik heb werkelijk geen idee. Maar ik zou het best graag willen weten. En daarom ga ik dat voortaan vaker ‘op de man af’ vragen aan mensen. Waarom was je er niet? Waarom doe je eigenlijk nooit mee?

En ondertussen…. Wandel ik echt wel verder. Met de kop in de wind. Vrolijk en vastberaden. En ga ik door met meedoen. En met organiseren. Want ik zit nog boordevol goede ideeën. En met mij vele anderen hier in en om Ysbrechtum. Ook zin om mee te doen? Er zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom. In het dorpshuis, bij de clubs en verenigingen. Meld je aan. Kom ’t eens proberen, of laat gewoon eens weten wat anders kan of moet. Dat zou echt fijn zijn. Met elkaar, en voor elkaar.

Eefje