TERUGBLIK AFSCHEIDSDIENST

Zondag 24 september was de laatste officiële dienst van ds. Aizo Wiebenga in de kerk van Ysbrechtum.
Lezing:Mat.3:13-17, een verhaal dat ds. Wiebenga na aan het hart ligt. Jezus staat bij de Jordaan waar veel mensen zich door Johannes laten dopen. Over en door water gaan daarvan lees je in de Bijbel veel mooie verhalen (gelijkenissen). Over redding en ‘nieuw’ leven. Jezus wil ook gedoopt worden, een ommekeer in Zijn leven. Jezus rekent zich bij de mensen die in het spoor van God willen gaan. Hij staat naast ons. Alleen gedoopt zijn en naar de kerk gaan is niet genoeg. Geloven doet een appel op ons hart. Je leven wordt gedragen in een groter verband dan wat je zelf kunt overzien. Je bent er in Gods naam. Dat heeft invloed op de levenshouding. Hoe uit zich dat? In alle bescheidenheid hebben we nu 10 jaar samen mogen zeggen en ervaren dat Jezus van ‘hogerhand’ doorgeeft dat ook jij mijn geliefde kind mag zijn en Ik van je hou zoals je bent. Het gaat om vergeving en genezing. Handen en voeten geven aan het Evangelie.

De dienst had een heel feestelijk tintje. Namens de kerkelijke gemeente sprak Piet Sikma lovende woorden over de prettige samenwerking gedurende 10 jaar. Dit werd onderstreept door een cadeaubon. Ook het prachtige kerkboeket was voor ds. en mw. Wiebenga bestemd. Mede door de medewerking van ‘It Brechtakkoard’ kunnen we terugblikken op een geslaagde dienst. Het koor zong o.a ‘You’ll never walk alone’ en ‘We are marching in the light of God’.

 
Tijdens het koffiedrinken na de dienst merkte je hoe vertrouwd ds. Wiebenga en de aanwezigen met elkaar zijn. We hopen ds. Wiebenga als gastpredikant nog vaak te ontmoeten.

 

Janke Metselaar-Helfferich

‘Brechtakkoard’: blijf maar gewoon dan word je vanzelf bijzonder

Ysbrechtum, 5 april 2017
Het bestaat nog. Te midden van het spektakel, tussen Kamerkoren, Oratoriumkoren, Shantykoren, Smartlappenkoren, Cantorijkoren, Popgroepkoren en ensembles, zijn er ook nog de ‘gewone’ koren. Vanouds her kennen we ze. Pakweg een groep van 40 mannen en vrouwen die vierstemmig nummers zingen.

De definitie van Zangkunst of zingen is wat afstandelijk: Muziek maken met de menselijke stem door woorden of andere klanken maar het klopt wel. Als je een mooi gecomponeerd en geschreven lied instudeert, worden die klanken tot een hoorbaar en zichtbaar genot om er aan deel te nemen en mee te beleven.

In Ysbrechtum is er zo’n gewoon koor, ‘It Brechtakkoard’ dat daarop oefent. Gewoon, elke woensdagavond om de veertien dagen in het dorpshuis. Het bijzondere is dat oefening, het klinkt clichématig maar is toch zo, kunst baart. Soms moeizaam, vaak vlot, wordt een zangnummer tot een harmonieus klinkend geheel. En veelal is er de herkenning van de bezoekers van een concertje met wat ze eerder hoorden, zagen op tv, radio of van andere koren. En als ze het dan ervaren komt er wel het verlangen ook mee te doen, deel uit te maken van zo’n koor.

“Is dat moeilijk vragen velen zich af? Laat de badkamer de badkamer en kom ook zingen in een koor”, aldus voorzitter Joute de Graaf. “Ook wij moeten knokken om het ledental op peil te houden in een wereld die de weg van individualiteit heeft gekozen. Ook wij hebben last van vergrijzing terwijl de nummers die gezongen worden de jongeren kunnen aanspreken en fris zijn. De dertigers, veertigers en vijftigers moeten zich uitgenodigd voelen om ons te versterken, want we willen uitstijgen boven het niveau van ‘kampvuur zingen’.”

Meer info via joutedegraaf@home.nl of kijk op de website van http://www.ysbrechtum.com Klik bij verenigingen en klik op It Brechtakkoard.

Foto Henk van der Brug
Bron: grootsneek.nl

Kerk viert feest met Concert it Brechtakkoard

Zaterdagavond 24 oktober om 19.30 was de Ysbrechtumer kerk helemaal gevuld met bezoekers en muziekliefhebbers, want in het kader van 150 jarig jubileum van de kerk werd een concert gegeven door het bekende Brechtakkoard.

IMG_3852 IMG_3856

Van meezingers tot prachtige luisterliedjes werd iedereen geraakt met dit fraaie optreden.

link > it Brechtakkoard

 

Historische tentoonstelling kerk goed bezocht

Op zaterdag en zondag 24 en 25 oktober is het jubileum weekend van het 150-jarige bestaan van  huidige kerk in Ysbrechtum. De tentoonstelling van de historie van de kerk is goed bezocht en er waren enkele unieke objecten uitgestald ondersteund met foto’s en schilderijen .

IMG_3795 IMG_3839

IMG_3846IMG_3770

Zaterdagavond om 19.30 uur was er een prachtig en sfeervol concert verzorgd door it brechtakkoard,

Het hoogtepunt van dit jubileum wordt zondag 25 oktober gevierd met een in stijl aangepaste historische dienst compleet in klederdracht en de predikant zal rond 9.45 aankomen in een brik. Ook iedereen is hierbij van harte uitgenodigd

Brechtakkoard levert bijdrage aan Oliebollenconcert van Rolling Home

Zaterdag 27 december j.l.  heeft It Brechtakkoard een bijdrage geleverd aan het traditionele Oliebollenconcert van Folk- en Shantykoor Rolling Home in de Zuiderkerk in Sneek. Naast het optreden van It Brechtakkoard trad ook Anneke Douma op. De stemming zat er goed in tijdens het concert.

Tijdens de pauze kreeg het aanwezige publiek een overheerlijke oliebol uitgereikt.

De opbrengst van het concert was bestemd voor een goed doel. Dit jaar werd een cheque ter waarde van EUR.2000,– overhandigd aan de heer Brandsma van Stichting De Schuilplaats.

Na afloop van het concert werd de koorleden en hun partners door het bestuur een stamppotmaaltijd aangeboden in Dorpshuis It Nije Formidden alwaar het optreden nog even werd geëvalueerd.

IMG_1511 IMG_1513 IMG_1514 IMG_1518 IMG_1519 IMG_1520 IMG_1521 IMG_1523 IMG_1525

 

IT BRECHTAKKOARD OP OLIEBOLLENCONCERT

Op 27 december organiseert shantykoor Rolling Home het jaarlijkse oliebollenconcert. Een benefietconcert, derhalve voor een goed doel. Naast Rolling Home zijn er gastoptredens. Dit jaar is daarvoor naast Anneke Douma ook It Brechtakkoard uitgenodigd.
It Brechtakkoard heeft voor dit optreden een speciaal programma samengesteld met een variëteit aan liedjes.

Het concert op zaterdag 27 december is in de Zuiderkerk in Sneek.
Het begint om 14.30u. De toegangsprijs is € 10,-