TERUGBLIK AFSCHEIDSDIENST

Zondag 24 september was de laatste officiële dienst van ds. Aizo Wiebenga in de kerk van Ysbrechtum.
Lezing:Mat.3:13-17, een verhaal dat ds. Wiebenga na aan het hart ligt. Jezus staat bij de Jordaan waar veel mensen zich door Johannes laten dopen. Over en door water gaan daarvan lees je in de Bijbel veel mooie verhalen (gelijkenissen). Over redding en ‘nieuw’ leven. Jezus wil ook gedoopt worden, een ommekeer in Zijn leven. Jezus rekent zich bij de mensen die in het spoor van God willen gaan. Hij staat naast ons. Alleen gedoopt zijn en naar de kerk gaan is niet genoeg. Geloven doet een appel op ons hart. Je leven wordt gedragen in een groter verband dan wat je zelf kunt overzien. Je bent er in Gods naam. Dat heeft invloed op de levenshouding. Hoe uit zich dat? In alle bescheidenheid hebben we nu 10 jaar samen mogen zeggen en ervaren dat Jezus van ‘hogerhand’ doorgeeft dat ook jij mijn geliefde kind mag zijn en Ik van je hou zoals je bent. Het gaat om vergeving en genezing. Handen en voeten geven aan het Evangelie.

De dienst had een heel feestelijk tintje. Namens de kerkelijke gemeente sprak Piet Sikma lovende woorden over de prettige samenwerking gedurende 10 jaar. Dit werd onderstreept door een cadeaubon. Ook het prachtige kerkboeket was voor ds. en mw. Wiebenga bestemd. Mede door de medewerking van ‘It Brechtakkoard’ kunnen we terugblikken op een geslaagde dienst. Het koor zong o.a ‘You’ll never walk alone’ en ‘We are marching in the light of God’.

 
Tijdens het koffiedrinken na de dienst merkte je hoe vertrouwd ds. Wiebenga en de aanwezigen met elkaar zijn. We hopen ds. Wiebenga als gastpredikant nog vaak te ontmoeten.

 

Janke Metselaar-Helfferich

Terugblikken Startzondag

Vanwege het wisselvallige weer is de dienst niet in de tuin van Epemastate maar in de kerk gehouden. Het was een plezierige dienst en de medewerking van ‘Harmonie Sneek’ was vreugdevol en feestelijk. Prachtig om te zingen met begeleiding van dit fanfareorkest. Het lied ‘mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij werd prachtig ten gehore gebracht (kippenvel).

De tekst werd door de kinderen van de zondagsschool voorgelezen, ook erg mooi. Ds. Hefting las het verhaal over Zacheüs van Karel Eijkman voor. Zacheüs (opperbelastingman) was niet geliefd, hoorde er niet bij. Maar Zacheüs werd opgemerkt (geproefd) door Jezus en dus ook opgenomen in de ‘kring’. Jezus was te gast bij hem. Ook in de kerk gaat het over ontmoeten, de ontmoeting met God en met de ander. Onszelf veranderen en anderen laten proeven dat de kerk een ‘goed’ verhaal heeft. Dit vraagt om naar de ander toe te gaan. Dit heeft te maken met ’open’ staan en iets van de kerk laten voelen (proeven). Iedereen mag er bij horen, ja hoort erbij. Zo worden we een levendige en levende gemeente.
De dienst werd afsloten met een ‘high tea’. Veel gezelligheid en samen proeven rondom de tafels die rijkelijk waren gevuld met uiteenlopende lekkernijen. Samen eten (proeven) en iets laten doorklinken van warmte en liefde, dat smaakt naar meer!


De cake door de kinderen feestelijk versierd

Gezellig en hoopvol!

DANK AAN ALLE MEDEWERKERS
We mogen terugzien op een geslaagde startzondag (startdienst). Samen ervoor zorgen dat de kerk een ‘open huis’ blijft. Geweldig dat u met zo velen gehoor hebt gegeven om etagères te vullen met lekkernijen. De koffiecommissie was weer een ware ondersteuning. Ook gemeenteleden hebben ons met raad en daad bij gestaan. De voorbereidingscommissie dankt u allen heel hartelijk voor uw hulp vóór en tijdens de startzondag.

HEEL YTT BAKT!

De startzondag krijgt als thema: “Kerkproeverij”  en belooft een bijzondere ‘proeverij’
te worden. Om dit te doen slagen hebben we hulp nodig van zo veel mogelijk keukenprinsen/keukenprinsessen.

Het gaat om het bakken van: o.a. hartige taart, scones, muffins, tacohapjes, sandwiches, cheesecake. U, jij, hoeft niet persé zelf te bakken, meedoen met gekochte zoete en zoute hapjes is ook heel welkom. Wat zou het leuk zijn als we er samen een gezellige ‘proeverij’ van maken en de kerk hierbij gebruiken als ‘open huis’.
Doet u, doe jij, mee?

De startzondag is op 17 september en wordt gehouden in open lucht en kerk. Een prachtige combinatie. Graag horen we wat uw, jouw bijdrage kan zijn om de ‘kerkproeverij’ te doen slagen. Vanwege een goede inventarisatie vinden we het fijn als er heel snel op bovenstaande oproep wordt gereageerd. Graag voor vrijdag 15 september. Meer informatie bij: Janke Metselaar via 06 83692285 of via de mail janke.helfferich@ziggo.nl

 

Klik hier voor het programma

Houtdraaikunstexpositie in de kerk.

Zaterdag 22 juli 2017 was een boeiende expositie te zien van houtdraaier Gerrit Abma uit Nijland. De meest mooie en zeer diverse objecten waren te bewonderen. Heel interessant zijn zeker wel de verhalen van dhr. Abma of zijn vrouw. Bij elk object is wel iets bijzonders te vertellen. Bijv. waar het hout vandaan komt, zoals uit Nieuw-Zeeland, Griekenland van de gemeente of van een zwager die op een verjaardagsvisite met een stuk brandhout aan komt zetten…, maar ook de manier waarop iets gemaakt is.

De objecten worden niet alleen van hout gemaakt. Zo is er een grote schaal te zien van ringetjes die gedraaid zijn uit bamboestokjes (waar vroeger vliegengordijnen van werden gemaakt). Dit was zeer tijdrovend werk, dhr. Abma is er wel een jaar mee bezig geweest. “Geduld is een schone zaak”, zegt dhr. Abma met gevoel voor understatement.

Elk ringetje moest vervolgens aan de binnenkant licht geschuurd worden en vervolgens is de schaal in een rode vloeistof gedompeld en heeft hij de buitenrand zwart gespoten en de kern rood om een bepaald effect te creëren.

Een minipotje is van een mergpijp gemaakt en ingelegd met ringetjes van een pijporgel, die dhr. Abma kreeg als dank voor een donatie voor de restauratie van het kerkorgel in Burgwerd.

Een schilder had een plank waar hij restanten van zijn verf steeds op smeerde. Dit was uiteindelijk een keiharde plak geworden. Abma heeft er een stuk afgehaald en bewerkt/gedraaid tot een ei en een ring voor zijn vrouw.

De cowboyhoed is van populierenhout gemaakt. Dat is het beste hout omdat het taai is als het nog vers is. Met het drogen gaat het dunne hout vervormen en om dan de goede vorm van de rand erin te krijgen, wordt het bewerkt met warm water en stoom en moeten een aantal elastieken of houtklemmen voor de uiteindelijke vorm zorgen als het vervolgens weer droogt.

Het kleine, opengewerkte zwarte vaasje is juist van vlierhout gemaakt, omdat dat heel sterk is. De zwarte kleur komt van ecolineverf.

Het mooiste stuk wat hij ooit gemaakt heeft, noemt hij ‘Aarde’. Het is gemaakt van een wortelstuk. Hij vindt dit de mooiste omdat het een hoge moeilijkheidsgraad had om te draaien: eerst de buitenkant rond maken, en dan met een kromme beitel de binnenkant draaien. De uitdaging daarbij was om het niet kapot te maken. Hij gebruikte daarom ducttape om de boel bij elkaar te houden tijdens het draaien.

Abma is van oorsprong huisschilder en kent dus de technieken van het vergulden en vermarmeren van hout. De verguldtechniek past hij tegenwoordig steeds meer toe. Zo staat er een verguld ganzenei op de piano te pronken.

Abma was altijd al geïnteresseerd in hout en zo’n 25 à 30 jaar geleden kocht hij zijn eerste draaibankje en later een grotere en nog weer een grotere. Het is een echte selfmade man. Hij is lid van de landelijke vereniging Radius, afdeling Noord en is geregeld met andere houtdraaiers (Blauwhuis, Lemmer enz.) samen aan het draaien en ervaringen uit te wisselen.

Bovendien staat hij op exposities en doet hij mee aan wedstrijdjes voor houtdraaiwerk. Zo won hij met de bamboeschaal vorig jaar de publieksprijs bij een landelijke demonstratiedag in Ede.

Dit jaar is hij uitgenodigd om naar de Kunstmaand Ameland te komen.

Wie vandaag de tentoonstelling niet gezien heeft, kan dus altijd nog de boot nemen naar Ameland!

 

Uw razende reporter, Janke Cnossen.

 

 

Dorpsfeest

Dorpsfeest: een bron van inspiratie voor een column… Zo zou ik het kunnen hebben over:

Respect – of het ontbreken daarvan.
Bijvoorbeeld voor het heel houden van ieders straatversieringen – omdat bij het vernielen of wegnemen daarvan vast niet is gedacht aan de voorpret, de knutselenergie die erin gestoken is, de gespannen verwachtingen voor het jurybezoek, etc., etc.

Maar ook voor de enorme hoeveelheid tijd, energie, afstemming en techniek die het maken van een quiz met zich meebrengt. Bij het losdraaien van lampjes en lolbroekerig snel drukken voor de vragen gesteld zijn, is er vast niet gedacht aan de tijd die zo’n 10 mensen gestoken hebben in het bedenken van vragen, maken van de drukknop-technieken, puntentellingen en medekandidaten die wel graag serieus mee willen doen.

Ik kan het ook hebben over het omgaan met regels en afspraken die vooraf worden meegegeven in het programmaboekje. Hoe deze door sommige mensen braaf worden gevolgd en voor anderen blijkbaar niet gelden. Hoe bijzonder dat is.

Of over het leed van de kerktorenhaan, die na een actie van enthousiaste vlaggeniers naar beneden kukelde.

Ik zou daar een column over kunnen schrijven inderdaad, maar ik heb besloten dat niet te doen. Want hoe jammer dat ook is, het weegt niet op tegen het plezier dat wordt beleefd op een dorpsfeest.

Ik kijk naar de stralende kinderkoppies in de zweef en hoe later op de avond, hoe ouder de koppies worden, maar ze stralen niettemin. Ik kijk naar het fantastische stormbaanparcours met zeep en water, waar een aantal onvergetelijke herinneringen zijn gemaakt.
Ik denk aan de belangeloze inzet van zoveel vrijwilligers, vvv-bestuursleden, commissieleden, DJ’s, de fotograaf met zijn prachtige plaatjes en alle dorpshuisvrijwilligers: dat is toch fantastisch!
Ik neem een moment op het terras om te genieten van de manier waarop oudere dorpsbewoners met jongeren omgaan, hoe nieuwe dorpsbewoners verwonderd om hun heen kijken en hoe kleine kinderen opgroeien met elkaar.

Dan fiets ik naar huis en kijk naar alle mooie versieringen in de straten. Een auto stopt, de ramen gaan open, een klein jongetje van buitenlandse afkomst steekt zijn hoofd naar buiten en vraagt: “mevrouw, mevrouw, waarom is het hier zo mooi versierd?” En ik zeg: “het is hier dorpsfeest! Dan maken we het hier altijd mooi en gezellig”.  

Tikkie tikkie

Orgel Ysbrechtum 150 jaar

Zaterdagavond 26 november organiseerde de kerk in Ysbrechtum een concert ter ere van het feit dat men 150 jaar geleden een nieuw orgel kreeg. Een gevarieerd programma met, natuurlijk, orgelspel door vaste organist Auke Buma. Maar daarnaast medewerking van zijn zoon Hessel Buma op trompet en het Ysbrechtumer koor ´It Brechtakkoord´ onder leiding van Henney Venema. Deze laatste zong ook nog solo 2 liederen.

Carnavalsviering St. Martinuskerk, Sneek

Op 26 februari 2017 verleende het Brechtakkoard hun medewerking aan de carnavalsviering in de St. Martinuskerk in Sneek.

NL doet in Ysbrechtum groot succes !

T mag best gezegd worden dat het voor de organisatie van NLdoet en dan op locatie Ysbrechtum het altijd spannend is van wat de opkomst zal zijn.  Afgelopen zaterdag 11 maart waren rond de 50 man aanwezig en extra soep en koffie werden aangesleept,  want over de opkomst was de organisatie meer dan tevreden.             .

 

 

Doel was om op deze zaterdag klusjes en onderhoud met vrijwilligers van het dorp in het dorp te doen. Zo is er in en rond het dorpshuis hard gepoetst en gesnoeid, bestrating hersteld en in het Epemabos en in de Ràne afval geruimd, in Burmania nieuwe boompjes geplaatst ( bij de speeltuin ) en bouwafval geruimd bij Tolhek.         .

 

 

En ook bij onze eigen kerk waren de vrijwilligers bezig het hek te reinigen en binnen werden de stoelen gepoetst, en buiten werd het opslaghok grondig aangepakt met een nieuwe fundering.           .

 

 

Om 12.30 uur werd de ochtend afgesloten met broodjes en heerlijke soep, dank en hulde aan de organisatie en de vrijwilligers, het is weer klaar voor een mooi zomerseizoen waar iedereen  er plezier van heeft.             .

 

fotos in willekeurige volgorde :               .

 

 

.

 

alle fotos via mijnalbum.nl            .

Cadeau voor Master Amiko

DIMG_2090e kinderen van de zondagschool van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns hebben vrijdag 3 maart een prachtig cadeau aangeboden aan de leerlingen van Master Amiko, de asielzoekerschool van stichting voor openbaar onderwijs Odyssee.

Het cadeau, een skelter van Mammoet met kar en dubbele zit, is gesponsord uit de opbrengst van de collecte bij het kerstfeest, die de 14 kinderen van de zondagsschool hebben opgehaald. De kinderen hebben dit cadeau bedacht omdat ze samen spelen het allermooiste vinden. Het bedrag is aangevuld met de giften van de kerk van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns en daarnaast is de skelter mede mogelijk gemaakt door Mammoet Skelters.

IMG_2094 - kopieDe kinderen van Master Amiko hebben het cadeau met groot enthousiasme ontvangen. Ze zijn ontzettend blij met deze gulle gift. Er is met de kinderen van de zondagsschool afgesproken dat ze op een later moment nog eens mogen komen spelen.

Master Amiko is gestart aan de Jancko Douwamastraat in november 2016 met de opening van het AZC in Sneek. Op dit moment bezoeken 60 leerlingen de school. De naam Master Amiko verwijst naar het woord ‘vriend’ in het Esperanto. Master Amiko wil de leerlingen de Nederlandse taal en cultuur leren, zodat ze een goede start kunnen maken in ons land. Tegelijkertijd wil Master Amiko de moedertaal en –cultuur van de leerlingen erkennen en begrijpen.

Master amiko logo - vierkant-300 dpi - met wit kader

 

 

Concert 150 jaar orgel in kerk Ysbrechtum (nu met foto’s)

Zaterdagavond 26 november organiseerde de kerk in Ysbrechtum een concert ter ere van het feit dat men 150 jaar geleden een nieuw orgel kreeg. Een gevarieerd programma met, natuurlijk, orgelspel door vaste organist Auke Buma. Maar daarnaast medewerking van zijn zoon Hessel Buma op trompet en het Ysbrechtumer koor ´It Brechtakkoord´ onder leiding van Henney Venema. Deze laatste zong ook nog solo 2 liederen.

Theo Wiersma opende de avond en vertelde de bezoekers ook tussen de diverse programmaonderdelen door leuke wetenswaardigheden over het orgel. Het orgel werd in 1866 gebouwd door orgelbouwer Willem Hardorff uit Leeuwarden. In al die jaren dat het orgel in de kerk in Ysbrechtum staat is er slechts één keer een restauratie nodig geweest in 1986. Daarmee is volgens Wiersma wel bewezen dat met de kwaliteit van dit orgel niets mis is.

Voor dit concert waren de mensen in groten getale naar de kerk gekomen. Zo´n 100 á 120 personen genoten van orgelmuziek afgewisseld met zang, solozang en trompetmuziek. Opvallend in het repertoire van koor ´It Brechtakkoord´ waren het lied ´Langstme nei Fryslân’ en slotnummer ‘Dit is jo orgel Hear’. Hierbij herschreef koorlid Joute de Graaf teksten van bestaande liedjes speciaal voor deze gelegenheid.

Organist Buma wist het orgel op heel veel verschillende manieren te bespelen en liet daarmee de veelzijdigheid en alle bijzondere klankkleuren van dit instrument goed te laten horen. Meerdere keren werd hij hierbij ondersteund door zijn zoon Hessel op trompet die in het dagelijks leven 1e trompettist van het Radio Filharmonisch orkest is.

Aan het eind van het concert werd natuurlijk organist Auke Buma in het zonnetje gezet. Al 36 jaar vast organist van de kerkelijke gemeente Ysbrechtum-Tirns-Tjalhuizum. Redenen genoeg om hem eens goed te bedanken voor al zijn inspanningen en toewijding.

Na afloop van het concert was er voor de bezoekers de gelegenheid om nog even gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

img_2213 img_2214 img_2216 img_2217 img_2220 img_2221 img_2223 img_2224 img_2225 img_2226 img_2228 img_2230 img_2231 img_2234 img_2235 img_2236

IMG_3648 vert corr Kerk 2015