Jierlijkse ledegearkomste “’t Is sa’t falt”

Tongersdei 19 oktober hienen wy fan toanielselskip ’t Is sa’t falt ús jierlijkse ledegearkomste.
In moaie opkomst, it lytse sealtsje yn it doarpshûs fol (en ek noch 9 ôfsizzingen!). In goeie fergadering, soad ynbring, soad ynteraksje, fijn!
Goeie berjochten ek. Finansjeel stean we der goed foar, nei in soad ynspanningen yn it ôfrûne jier.
Ofskie hawwe we ek naam.
Fan Margriet Franckena (wie net oanwêzich) en Arnold Boers fan de jongereinkommisje.Sy hawwe de lêste jierren in soad tiid yn ús jeugd stutsen en mei troch harren rint dat dus ek dat it slydjaget.
Ek 2 nije besjoersleden fûn foar de jongereinkommisje, Johanna Meesters en Fimmie Holkema. Super dames!
Trea Meester is nei 6 jier út it besjoer gien.Trea hat har al dy jierren poerbêst wart. Stipt, op tiid, en stean foar de dingen dy’t se ôfpraten wie.
Mar lokkich ek foar it “grutte” bestjoer hawwe we 2 nije bestjoersleden fûn.Marjan Koster stroomt troch fanút it jongereintoaniel en bliuwt sa de link tussen it bestjoer en de kommisje.En Janke Cnossen komt it bestjoer fersterken.
Super dames!
Al mei al in moaie ledegearkomste.

Út namme fan it bestjoer,
Renske Bles, foarsitter

40 jarig jubileum Tafeltennisvereniging YOS

Afgelopen zaterdag 14 oktober heeft de ttv-YOS voor leden en oud leden een hele zaterdag gezamenlijk tafeltennissen georganiseerd, aanleiding is dat het vrijwel precies 40 jaar is geleden dat de tafeltennisclub is opgericht, 

De behoorlijke opkomst maakte dat er op deze reünie hard gestreden werd in een vriendelijke sfeer, bloemen en bekers uitgereikt en aan het eind van de middag een gezellig etentje metelkaar in het dorpshuis,  want in 40 jaar is heel veel gebeurd dus werd er gezellig bijgepraat en vele herinneringen opgehaald.

YOS van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum !

 

Verslag Zeilmakerij Sterk Partij

Sterke afsluiting

De rit naar het sportveld was mistig, maar toch was er een grote opkomst bij de koffie op het terras. Dit keer was het de oude garde die er wat minnetjes bij zat, de jeugd was keurig op tijd op bed. Het zonnetje brak door en iedereen zou al bijna vergeten dat er gekaatst zou worden. Het was rustig op het veld, de jeugd was grotendeels op kamp dus was besloten om de senioren deze week te laten kaatsen en de jeugd de week daarop zodat zij ook allemaal nog een eerlijke kans hadden om de laatste krans van het seizoen te bemachtigen.

FOTO’S: https://myalbum.com/album/oJa3Te7M4659

Er werd fanatiek gekaatst, bij de senioren B in een reguliere lijst en bij de senioren A dit keer in een KNKB poulesysteem. Het publiek zat ditmaal eerste rang in het zonnetje en kon genieten van heerlijke rally’s, fanatieke uitbarstingen en prachtige duiken. Ondanks het ontbreken van de jeugd wisten de senioren tot in de late uurtjes van de namiddag bezig te blijven. 
Er waren ook wat minder mooie momenten tijdens deze partij helaas. Jesse zakte al in het eerste earst door zijn enkel, waar na onderzoek een breuk in bleek te zitten. Hij was nog maar net terug uit het ziekenhuis en in het gips, toen Johannes al weer rechtsomkeert richting ziekenhuis kon, Christien zakte door haar knie. Toen Shortway vervolgens een bal op zijn hoofd leek te krijgen die bijna door de geluidsbarrière ging hield iedereen zijn hart alweer vast. Gelukkig schampte deze zijn wilde manen en sprong hij lachend overeind met de duim omhoog. 
Na afloop werden ook de bokalen uitgereikt voor het competitiekaatsen en het puntenklassement van de ledenpartijen. Door het mooie weer bleef het terras nog lang gevuld en kunnen we van een geslaagde afsluiting spreken als bestuur. Familie Sterk, kaatsers, scheidsrechters, bediening en natuurlijk Taxi Johannes heel erg bedankt voor de mooie dag!

Prijswinnaars:

Senioren B
Eerste prijs: Jos Abbink (koning), Jinke Zondervan en Martien Korteweg
Tweede prijs: Edwin Mes, Marcel Merkies en Marjan Koster
Eerste prijs verliezersronde: Remco Regeling, Arnold Boers en Anja Poiesz

Bokalen:
Competitie: Jorrit de Ree 
KV Yn ‘e Flecht: Jorrit de Ree

Senioren A:
Eerste prijs: Ben Krekelaar (koning), Gido Bos en Erik Overzet
Tweede prijs: Ewoud Zwaan, Wytze Mes en Marcel Wessels
Derde prijs: Egbert Heins, Joost van Es en Rutger Sterk

Bokalen:
Competitie: Wytze Mes
KV Yn ‘e Flecht: Egbert Heins

Verslag Kermispartij

100 kaatsers strijden om een plekje voor de zweef.

Precies 100 man stonden er bij aanvang op de lijst, een geweldige opkomst! Met wat passen en meten kon het precies op ons nieuwe veld, mede dankzij de goede diensten van de perklegcommissie. Er werd om 13:00 gestart bij de senioren, zij konden mooi een aantal perken van de jeugd gebruiken voor de eerste omloop. De jeugd startte om 15:00. Het was heerlijk kaatsweer, waardoor ook het publiek in grote getale aanwezig was.

Klik hier voor de foto’s

Bij de jeugd B kaatsten tien tweetallen om de prijzen. In de winnaarsronde wonnen Steffan Overzet en Marit O’Keefe de eerste prijs, Steffan werd koning. Tweede werden Ferre Bootsma en Jesse Valkema. In de finale van de verliezersronde wonnen Iris Broersma en Willem Edwin Oostra de eerste prijs ten koste van Charlot Stam en Sanne van Dam, die de tweede prijs in ontvangst mochten nemen.

Bij de jeugd A kaatsen Jeska Nieuwland, Jamie Nauta en Bram Jonker in de finale tegen Manon Overzet, Meike Bootsma en Ilse Elzinga. De drie dames waren echter geen partij voor Jeska en haar maten. Jeska werd overtuigend koningin. In de finale van de verliezersronde versloeg het enige tweetal bij de jeugd A, Roef Bekker en Luuk Nota, het partuur van Lieuwe Ale Bootsma, Syl Wessels en Yuri Sterk.

De senioren kaatsen maar liefst met twaalf parturen. Er waren veel nieuwe gezichten te bewonderen, altijd mooi om te zien dat er ieder jaar nog nieuw talent ontdekt wordt. Er wordt wel eens gezegd dat iemand die voor het eerst meedoet altijd een prijs wint. Een van de nieuwkomers, Remco Regeling, won niet alleen de krans, hij werd ook nog eens koning. Dit belooft wat voor de toekomst. Samen met Rayn Mahabir, die ook nog niet zo lang kaatst en routinier Trea Meesters mocht hij op de foto bij de zweef. Zij wonnen de finale van Christien Merkies, Maarten Sterk en Karin Korteweg. Het was een spannende wedstrijd die veel publiek trok. Derde prijs was voor Jorrit de Ree, Anjella Korteweg en Dirk Anema. In de verliezersronde was de eerste prijs voor Jordi Wijnja, Iris Korteweg en Willy Vermaning. Zij versloegen Jorn Graafsma, Jan Elzinga en Sietske Graafsma in de finale.

De finale bij de senioren A was helaas eenzijdig. Na de voorgaande omlopen, die veelal in 5-5 eindigden werd een spannende finale verwacht. Die kwam er niet. Wytze Mes, Peter Koster en Marcel Wessels haalden de krans binnen. Marcel werd tot zijn eigen verbazing koning en was duidelijk geëmotioneerd. Tweede prijs was voor Egbert Heins, Tjalling Miedema en Elske Heins.

In de verliezersronde versloeg Sjoerd Zwaan, samen met Ben Krekelaar en Rutger Sterk, ook zijn tweede broer. Ewoud Zwaan, Gerard Zijlstra en Feike Ewen werden tweede. Na de prijsuitreiking stond de snackwagen klaar voor de hongerige topsporters. De gewonnen prijzen werden in een enkel geval later op de avond al uitvoerig getest, gelukkig hebben we de filmpjes nog!

 

Iedereen bedankt voor de geslaagde kaatsmiddag/avond en hopelijk tot volgende week!

Nieuws van YTC

Bij onze vereniging zijn we volop in de lentesfeer. We zijn het nieuwe seizoen begonnen met een ledenvergadering op 1 maart. Maar liefst 35% van de seniorenleden was aanwezig. Misschien ook wel omdat na afloop van de vergadering Ilse Bootsma van Fysio Actief uit Sneek uitleg gaf over blessures en vooral het voorkomen daarvan. Met speciale aandacht voor de zo beruchte tenniselleboog.
Dan hadden we op 17 maart ons openingstoernooi. Een mooie opkomst alleen het weer kon iets beter. De bekers werden gewonnen door Aukje Krekelaar bij de dames en JanJouke Boonstra bij de heren.
Op 2 april was er het Ouder-Kind toernooi voor onze jeugd met maar liefst 17 koppels, die onderling gingen uit maken welk jeugdlid ( met zijn/haar papa of mama) de sterksten waren.
En dan de start van de voorjaarscompetitie. Maar liefst 7 teams strijden dit jaar om het kampioenschap in hun klasse, waaronder een team in de nieuwe klasse donderdagavond 8/9. We wensen alle teams veel succes en op de sluitingsavond 9 juni zullen we tijdens de barbecue zien wie daar in geslaagd zijn.
Iedereen is bij deze wedstrijden van harte welkom en kan dan met eigen ogen zien hoe deze strijd verloopt. Op dinsdagmiddag en avond en woensdag- en donderdagavond gebeurt het allemaal, dus misschien tot ziens.
Overigens bent u altijd welkom op de baan en zeker op maandagavond tijdens de trainingen. En wilt u een balletje mee slaan overleg dan even met onze trainer Jort.
Zie voor verdere informatie over onze activiteiten onze website www.ytc-online.
Gerke de Boer

NL doet in Ysbrechtum groot succes !

T mag best gezegd worden dat het voor de organisatie van NLdoet en dan op locatie Ysbrechtum het altijd spannend is van wat de opkomst zal zijn.  Afgelopen zaterdag 11 maart waren rond de 50 man aanwezig en extra soep en koffie werden aangesleept,  want over de opkomst was de organisatie meer dan tevreden.             .

 

 

Doel was om op deze zaterdag klusjes en onderhoud met vrijwilligers van het dorp in het dorp te doen. Zo is er in en rond het dorpshuis hard gepoetst en gesnoeid, bestrating hersteld en in het Epemabos en in de Ràne afval geruimd, in Burmania nieuwe boompjes geplaatst ( bij de speeltuin ) en bouwafval geruimd bij Tolhek.         .

 

 

En ook bij onze eigen kerk waren de vrijwilligers bezig het hek te reinigen en binnen werden de stoelen gepoetst, en buiten werd het opslaghok grondig aangepakt met een nieuwe fundering.           .

 

 

Om 12.30 uur werd de ochtend afgesloten met broodjes en heerlijke soep, dank en hulde aan de organisatie en de vrijwilligers, het is weer klaar voor een mooi zomerseizoen waar iedereen  er plezier van heeft.             .

 

fotos in willekeurige volgorde :               .

 

 

.

 

alle fotos via mijnalbum.nl            .

Heerlijke klucht gebracht door Ysbrechtumer ‘T Is Sa’t Falt

Afgelopen weekend van vrijdag 27 en zaterdag 28 januari werd een klucht gebracht op het toneel door onze eigen Ysbrechtumer toneelclub ‘T is sa’t Falt.
De klucht is getiteld Opskuor yn it meditaasjesintrum, en wie het fries niet helemaal bij machte is ,  geen paniek het is zo duidelijk gespeeld dat de friese taal geen drempel zal zijn.

De opkomst van het publiek waren op vrijdag en zaterdagmiddag goed te noemen en op de zaterdagavond was er nog ruimte voor een tiental bezoekers. Al met al een goed bezochte toneelweekeind met bezoekers ook vanuit buiten ons dorp,  fijn !

Met veel vlotte aktie en dwaze verwikkelingen was het een ouderwetse heerlijke avond en
als je de humor niet al te serieus neemt heb je een heerlijke voorstelling.
Hulde voor de regie, spelers, decorbouwers, technicie, grimeuses en vrijwilligers voor en achter de schermen.

Want duidelijk is dat lachen het allerbeste medicijn is !    Klik hier voor meer foto’s

IMG_3503 IMG_3579 IMG_3614 IMG_3619 IMG_3689 IMG_3719

Neon Disco

Zaterdagavond 29 oktober was weer de eerste activiteit van het nieuwe seizoen van jeugdclub JIJ. Traditiegetrouw beginnen we altijd met een disco. Dit jaar was het thema van de disco Neon! Het was dus een kleurrijk geheel in het dorpshuis.
Een nieuw seizoen betekent nieuwe gezichten en soms ook wel afscheid nemen. De jeugdclub heeft drie nieuwe bestuursleden erbij: Gerbrich Martens, Johannes Nieuwland en Anke Miedema. Helaas nemen we ook afscheid van twee enthousiaste bestuursleden Femke Mes en Sandra Zeinstra.
De opkomst voor de disco was geweldig er waren maar liefst 34 kinderen. De muziek werd aangezet en het werd een gezellige boel in het dorpshuis. Veel verzoekjes werden ingediend bij de verschillende dj’s en de verschillende dansmoves werden getoond.
Al gauw was het tijd voor een spelletje. We gingen limbodansen. Het was een spannende strijd, maar de winnares werd Iris Broersma. Na de limbowedstrijd werd er weer flink gedanst en de volume van de muziek werd flink opgevoerd zodat heel Ysbrechtum wist dat er een knallend feest was in het dorpshuis.

img_6091_600
Na heel wat dansjes en verzoeknummers werd het tijd om de afscheid nemende bestuursleden in het zonnetje te zetten. Er werd een quiz gedaan over een aantal weetjes van Femke en Sander. Na de quiz kregen deze enthousiast dames een mooi bos bloemen en een groepshug van de kinderen.
Na de quiz was het echt wel tijd voor wat te drinken en een zakje chips. Na wat gedronken en gegeten te hebben konden de kinderen er weer tegen aan. Na heel wat springen, dansen en de polonaise was het alweer tijd voor het laatste spel: Levend memory. Femke en Sandra moesten op de gang en wij gingen in twee tallen een dansje bedenken. Toen kwamen Femke en Sandra weer terug en moesten de koppels bij elkaar zoeken. Dit was erg lastig, maar de winnaars waren Steffan Overzet en Finet Sterenberg. We hadden ook nog een prijs voor de mooiste outfit. De winnaar was Rick Nieuwland. Na het levend memory was er nog even tijd voor de laatste verzoekjes en de laatste dansmoves. Langzaam kwamen de ouders alweer binnen om de kinderen op te halen. Al met al een geslaagde avond en wij kijken nu alweer enorm uit naar de volgende activiteit. Deze activiteit zal plaats vinden op zondag 27 november!

Groetjes Jeugdclub JIJ

Foto’s Neon Disco

Stemburo wederom in dorpshuis

Nederland en dus ook Ysbrechtum heeft kunnen stemmen over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Afgelopen woensdag 6april was het dorpshuis wederom gastheer voor het stemburo, de opkomst van ons dorp was bijna traditioneel getrouw goed te noemen.

 

20160406_174401 20160406_174659 20160406_174606

NL doet, Mooie opkomst vrijwilligers onderhoud dorpshuis

nl doet

Afgelopen zaterdag 12 maart was er een mooie opkomst van klussers en aanverwanten bij het dorpshuis om samen het dorpshuis in goede conditie te houden.

Er is schoongemaakt op plaatsen waar je niet zo snel bij komt, zoals de wasemkap in de keuken, er is aan de verlichting gewerkt en buiten is de bestrating en struikgewas aangepakt

Hulde voor alle vrijwilligers die zo keihard hebben gewerkt !

image (7)