Opening nieuw pad en elektrische klok Toren Tjalhuizum

Onder stralende zon en blauwe lucht is zaterdag 21 oktober het nieuwe toegangspad naar de toren en begraafplaats van Tjalhuizum heropend. Bij werkzaamheden vorig jaar is een oud klinkerpad gevonden en deze is naar bovengehaald, gereinigd en terug gelegd. De toren en begraafplaats zijn nu netjes bereikbaar.

Tevens is de toren voorzien van een nieuwe elektrische kabel zodat nu de mechanische klok door een moter opgewonden wordt. Stille getuige van het oude klokkengewicht ligt nu bij de ingang van het pad.

Het opwinden van de klok gaat dus nu automatisch en ‘oud opwinder’ Siep Wiersma is met grote dank verrast met een prachtig kado namelijk als liefhebber van fryske hynders mag Siep als gast aanwezig zijn bij een prachtige paarden show volgend jaar in Leeuwarden.

(Stormruiter )  link show

Tjalhuizum, afsluiting deel Ingenawei, 20-09 t/m 06-10 2017

Vanaf woensdag 20 september tot en met vrijdag 06 oktober 2017 is een deel van de Ingenawei bij Tjalhuizum afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de rijbaan Ingenawei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden voor aankondigings borden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Kranslegging 4 mei

Dit jaar gaan de leerlingen van de basisscholen ( gr 5-8) uit Nijland, Folsgare en Ysbrechtum weer een krans leggen bij het geadopteerde oorlogsmonument in Tjalhuizum.

De bewoners van Nijland, Folsgare en Ysbrechtum worden uitgenodigd deze herdenkingsplechtigheid bij te wonen. Ook particulieren worden in gelegenheid gesteld om bloemen te leggen.

De leerlingen van de Epemaskoalle vertrekken om 19.30 vanaf school, voorafgegaan van een trommelslager.

Het wordt op prijs gesteld dat u mee wandelt.