4 mei dodenherdenking

Om half 8 startte de traditionele wandeling naar het monument. Onder begeleiding van de trom, lopen drie dorpen uit naar Tjalhuzum. Het weer was ons goed gezind en prachtige luchten waren te zien. Het fanfarekorps Excelsior van Nijland speelde mooie koralen en de trompettist speelde de traditionele ‘taptoe’ voor de 2 minuten stilte.

 

Na het Wilhelmus legde Paula van der Veer namens de gemeente Súdwest Fryslân de eerste krans. Bloemstukken en kransen werden gelegd namens de 2 scholen (Epemaskoalle en Earstetrimen – waar de school uit Folsgare vorig zomer mee is gefuseerd), doarpsbelang Folsgare, doarpsrounte Ysbrechtum, Oranjevereniging Nijland en doarpsbelang Tirns.

Een aantal kinderen lazen gedichten voor. Van de Epemaskoalle heeft Jesse Valkema een gedicht gemaakt, dat werd voorgelezen door zijn zus Femke Valkema en Mette Franckena:

 

Paula van der Veer, namens gemeente SWF, vertelde over het thema In Vrijheid Kiezen, van het nationaal comité 4 en 5 mei. Dat In vrijheid kiezen zich niet beperkt tot kiesrecht alleen. Ze benadrukt de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

Reacties zijn gesloten.