Artyst : Volle zaal voor It Jubileum

Zaterdag 21 maart werd in een volle zaal in it Nije Formidden gespeeld `It Jubileum’ van Jan Arendz en Marijke Geertsma.

Artyst it Jubileum 001 21032015 Artyst it Jubileum 002 21032015

In december 2012 hebben Jan en Marijke na 38 jier afscheid genomen van Tryater.
In 2014 is het 40 jaar geleden dat zij voor het eerst in de Friese beroepstoneelwereld
te zien waren.
Jan en Marijke zijn niet alleen collega’s maar ook al bijna even lang getrouwd.
Deze voorstelling gaat daarom ook over het wel en wee van
een acteursechtpaar in- en ook buiten de schijnwerpers.
Naast een schat aan informatie over wat de acteurs op het toneel hebben meegemaakt,
gaat de voorstelling ook over de drukke werkzaamheden in combinatie met kinderen.
Maar ook het thema ouder worden en de verandering die daar mee gepaard gaat, komt aan de orde.
Dit allemaal gesitueerd in Friesland, met zijn uitzonderlijke culturele
landschap.

‘It Jubileum’ gaat over het 60 jarig jubileum van een acteursechtpaar in Fryslân.

In de voorstelling ‘It Jubileum’ willen Jan en Marijke niet hun 40 jarig jubileum vieren,
maar samen met het publiek het
60 jarig jubileum.
Door er nog 20 jaar bij op te tellen, putten zij niet alleen uit eigen ondervinding,
maar laten zij ook nog een licht schijnen over de toekomstige 20 jaar.
Toekomstjaren waar niemand nog van kan weten, wat er zal gebeuren…

Artyst it Jubileum TMB 21032015

‘It Jubileum’ wordt geschreven door Jan en Marijke en wordt ook door hen zelf gespeeld.
De regie is in handen van Bruun Kuijt, die ook ‘Sterk Staaltsje’ regisseerde .

meer info op de site van : J&Mteaterwurk

Reacties zijn gesloten.