Baukje de Jong de beste bij Old Vic op Valentijnsdag

Baukje de Jong bleek vrijdag 14 februari j.l. de meeste punten bijeen gekaart te hebben bij
klaverjasclub Old Vic, een kaartavond waar de prijzen uitsluitend door dames werden gewonnen.
Zoals vermeld was de eerste prijs voor Baukje de Jong met 5.518 punten, gevolgd door Karin
Korteweg met 5.263 punten als tweede. De derde prijs was voor Anja Rusticus met 5.069 punten en
de vierde prijs werd gewonnen door Nelly Galama met 5.028 punten.
Ook bij het klaverjassen kan het “verkeren” bleek deze avond. Wist Piet Abma de vorige kaartavond
nog als overwinnaar uit de bus te komen, deze keer moest hij met 3.844 punten genoegen nemen
met de poedelprijs.
Het tussenklassement wordt nog steeds aangevoerd door Nelly Galama met 30.159 punten, met als
tweede en derde resp. Martien Korteweg en Peter de Jong.
13 maart a.s. komen de klaverjassers weer bijeen in dorpshuis It Nije Formidden.

Reacties zijn gesloten.