Betekenis straatnamen Ysbrechtum

Alddyk
Fries voor Oudedijk. Dit is een gedeelte van de Hemdijk.

Burmaniastrjitte
Sjuk van Burmania (1597 – 1650) was van 1626 tot 1647 grietman van Wymbritseradeel. Tot de gemeentelijke herindeling van 1984 lag Ysbrechtum in die gemeente.

Doarpshûsleane
Het dorpshuis ligt aan deze straat.

Epemawei
Aan deze wegligt Epema State.

De Râne
Uitbreiding aan de westkant aan de rand(Râne) van het dorp.

De Finne
Uitbreiding van de bebouwing ten westen van het bos bij Epema State. Het land dat hier lag werd vanouds in het Fries de ‘finne’ genoemd.

Mr S M van Haersma Bumaleane
Genoemd naar de op 11 december 1942 in het Duitse concentratiekamp Neuengamme overleden burgemeester van de toenmalige gemeente Wymbritseradeel en verzetsstrijder, Mr. S.M. van Haersma Buma.

Hascarstrjitte
De naam Hascar van de boerderij aan deze straat heeft betrekking op het feit dat hier een kruising werd gefokt van Hasker en Caroliner koeien.

It Heechhiem
Hier lag vanouds een hoge terp. Deze naam is in de volksmond bewaard gebleven.

Hospitaelstrjitte
Het hospitaal was een klooster van de Johannieters. Dit stond op de plaats waar nu de algemene begraafplaats van Sneek ligt. Tot het bezit van dit klooster behoorden veel landerijen die gelegen waren onder Ysbrechtum.

Kleasterwei
Fries voor Kloosterweg. Verwijst naar het klooster Thabor onder Tirns.

Muontsestrjitte
Fries voor Monikkenstraat. Verwijst naar het klooster Thabor onder Tirns.

Rengersstrjitte
Johan Edzart van Welderen baron Rengers (1877-1963) woonde in Ysbrechtum op Epemastate en is onder meer bekend doordat hij tussen Tjerkgaast en Lemmer land liet ontginnen. Van 1907 tot 1918 was hij voorzitter van de Friesche Maatschappij voor Landbouw en van 1906 tot 1945 bestuurslid van het Friesch Rundvee Stamboek. Als liberaalpoliticus was hij lid van de Provinciale Staten en van de Eerste Kamer.

Schoonoord
De in de volksmond gebruikelijke benaming is officieel overgenomen.

Thaborwei
Genoemd naar het voormalig klooster Thabor onder Tirns.

Tolhek
Verwijst naar het tolhek dat vroeger stond op de zogenaamde ‘macadamweg’ Sneek-Bolsward.

Tsjerkepaed
Fries voor kerkpad.

Ds. H.W.C.A. Visserleane
Ds. H.W.C.A. Visser was een bekende Ysbrechtumer predikant, overleden op 20 september 1826. Vanaf 1804 was hij schoolopziener en na de Franse tijd was hij uit hoofde van die functie een van de grondleggers van de organisatie van het lager onderwijs in Friesland.

Worpstrjitte
Deze straat is genoemd naar Worp Tjaarda, de prior van het klooster Thabor, tevens een bekend geschiedschrijver.