Betoog stembus Top 2000

Jantine Nauta was dinsdagavond 24 oktober te horen op radio 2 om te promoten dat de stembus van de top 2000 naar Ysbrechtum komt. Jantine deed dat vanzelfsprekend in het Frysk, en de presentator vertaalde het voor diegene die het Fries niet machtig is.
Het zou natuurlijk prachtig zijn dat de bus naar Ysbrechtum komt. Klik hier om ook uw stem uit te brengen.

Ysbrechtum

Jimme moatte hjir echt komme want..
Ysbrechtum leit sa prachtig yn it Fryske lân
Der wer’t temidden fan útgestrekte landerijen in moaie tsjerke de doarpskern foarmet
Wer’t in lytse, smûke doarpswinkel jo fan farsk fleis, brea en de neiste nijtsjes foarsjocht
Wer’t jo by it lytste blommewinkeltsje fan in farsk boeket genietsje
Wer’t jo it prachtige slot Epema State, it moaie bosk en de skitterende hjerstkleuren sjogge
Wer’t in doarpshûs in soad fordivedaasje bied
Tsja wat fine jo hjir no net..
Fynst d’r sportklubs, berneballet, tai’chi en toaniel
Fynst d’r kuierpaaden, in natoergebiet,, in keatsfjild, ja eins in hiele soad.
En op dit skitterende doarp soene jo stimme kinne
Sadat de Top 2000 bus hjir ôfremje kin!

Jullie moeten hier echt komen want..
Ysbrechtum ligt zo prachtig in het Friese land
Daar waar te midden van uitgestrekte landerijen een mooie kerk de dorpskern vormt.
Waar een kleine, gezellige dorpswinkel u van vers vlees, banket en de nieuwste nieuwtjes voorziet,
Waar u bij het kleinste bloemenwinkeltje van een vers boeket bloemen geniet,
Waar u het prachtige slot Epema State, het mooie bos en de schitterende herfstkleuren ziet.
Waar een dorpshuis veel gezelligheid biedt
Tsja, wat vind je hier nou niet..
Je vindt er sportclubs, kinderballet, tai c’hi en toneel
Je vindt er wandelpaden, een natuurgebied, een kaatsveld, ja eigenlijk heel veel.
En op dit schitterende dorp zou u kunnen stemmen
Zodat de Top 2000 bus hier af kan remmen!

 

Reacties zijn gesloten.