Bloembakken en meer

Komende week zullen de al eerder beloofde bloembakken op een aantal strategische plekken langs Schoonoord en de Epemawei worden geplaatst door Doarpsrounte. Van de gemeente is hiervoor subsidie ontvangen.

Het zijn mooie corten-stalen bakken, en aan omwonenden is gevraagd om de plantjes zo nu en dan water te geven. Daarnaast is kortgeleden is door SWF al een aantal groenvakken aan Schoonoord/Epemawei voorzien van siergras. Het moet nog even groeien en zal circa 30 tot 50 cm hoog worden. Ook worden er binnenkort nieuwe houten palen in de loopstroken langs de Kleasterwei en Epemawei geplaatst. Deze zijn bedoeld om snelrijdend verkeer, wat bij tegenliggers soms uitwijkt naar de stoepen, zo mogelijk wat in toom te houden. Als laatste wordt door SWF komende zomer de haag tussen het fietspad en de rijbaan tussen de ingang van de Râne en de bebouwde komgrens verlaagd tot circa 70 á 80 cm. Met name richting dorp in kunnen de automobilisten dan beter zien dat er ook fietsers zijn die verderop de weg op komen. Nu zijn fietsers en zeker kleine kinderen op de fiets niet zichtbaar.

Met al deze inrichtingsmaatregelen hopen we dat het aanzien van het dorp weer wat fleuriger wordt en hopelijk hebben ze ook een positieve invloed op de snelheid van het verkeer en daarmee de leefbaarheid van Ysbrechtum.   

Reacties zijn gesloten.