Bomen kap

Beste dorpsbewoners,

Via deze weg willen we u graag informeren over de kap van essen langs de Schoonoord in Ysbrechtrum.

Werkzaamheden
In de eerste helft van het 2020 voert de gemeente straatwerkzaamheden bij de stoep uit waar essen staan. De essen hebben een slechte conditie door essentaksterfte. Vanwege de slechte conditie en de wegwerkzaamheden kappen wij de bomen. De bomen worden naar planning voor half maart 2020 gekapt. In het najaar van 2020 worden waar mogelijk nieuwe bomen herplant.

Welke bomen worden gekapt?

Op het kaartje hier onder kunt u zien om welke bomen het gaat.

Hopende jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Doarpsrounte Ysbrechtum

Reacties zijn gesloten.