Boomgaard Epema state

Beste dorpsbewoners,

Door een misverstand zijn er bordjes met onvriendelijke tekst opgehangen bij de boomgaard op Epema State.
Deze worden verwijderd en u mag, zoals eerder gemeld, de vruchten oogsten.

Met excuses en vriendelijke groet

Tjalling van Eysinga

Reacties zijn gesloten.