College tour landschapshistorie

Een docente aan de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de kerk geeft een tussentijdse blik in het verleden, heden en toekomst over de landschappelijke inpassing van de begraafplaatsen in onze dorpendriehoek; Ysbrechtum, Tirns en Tjalhuizum. 
Inwoners en belangstellende worden via een vernieuwende kijk actief meegenomen in de bevindingen en ervaringen. Dorpshuis Tirns, 2 april om 19.30 uur. 
 
 

Reacties zijn gesloten.