Doarpen yn ‘t grien Ysbrechtum van start

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân is Landschapsbeheer Friesland gevraagd om Ysbrechtum een groene impuls te geven. Om dit te doen slagen is samen met Doarpsrounte het project Doarpen yn’t grien Ysbrechtum gestart. Landschapsbeheer Friesland en Doarpsrounte zijn beide vertegenwoordigd in een heuse groencommissie die gaat kijken naar kansen voor het openbare groen in Ysbrechtum. U kunt ook meedoen met het groener maken van Ysbrechtum. In het project is ruimte opgenomen voor groen op erven van bewoners. Belangstellende kunnen tegen een subsidie van 75% plantmateriaal aanschaffen, u betaalt dan zelf nog maar 25%.  Lees snel verder voor de mogelijkheden!

Het doel van het project is om samen met gemeente Súdwest-Fryslân, Doarpsrounte en de bewoners de groenstructuur van het dorp en het omringende landschap te verbeteren. U kunt daarbij denken aan het vergroten van de samenhang tussen de verschillende bestaande groenonderdelen in en rondom het dorp, maar ook aan nieuwe aanplant. Belangrijk daarbij is dat er rekening wordt gehouden met de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Zowel gemeentelijke groenstroken, laanbeplantingen, parkjes, als ook particuliere erven komen in aanmerking. Winst dus voor het landschap door een brede inzet van de bewoners.

Wat kunt u doen?

Om de groene uitstraling van het dorp te vergroten kunnen particulieren met 75% subsidie streekeigen beplanting op eigen grond aanbrengen. Mogelijkheden zijn hagen, leilindes en fruitbomen. De eigen bijdrage is dan 25% voor de beplanting en de boompalen. Het planten doet u zelf. De groencommissie behandelt de aanmeldingen en houdt zicht op de begroting.

Aanmelding

Wanneer u, als bewoner, belangstelling heeft voor deelname, kunt u dit het liefst met uw idee tot 1 mei a.s. melden bij de leden van de Groencommissie, Baukje de Jong, tel. 413626 of via emailadres: bdejb@ziggo.nl

 

Reacties zijn gesloten.