Doarpsrounte Ysbrechtum Visie 2015 – 2020

Doarpsrounte Ysbrechtum is de laatste tijd bezig geweest met het actualiseren van de dorpsvisie. Hierin zijn diverse speerpunten opgenomen waar doarpsrounte zich samen met alle bewoners zich voor wil inspannen om die gerealiseerd te krijgen. De visie is in de voorjaarsvergadering als concept behandeld waarna er nog een aantal aanvullingen zijn gekomen. Het eindconcept is hier te downloaden.
Als er nog leden of verenigingen zijn die nog opmerkingen of aanvullingen hebben kunnen ze mailen met doarpsrounte@ysbrechtum.com . Dit kan tot en met 15 november, daarna zal in een bestuurlijk overleg de visie aan de gemeente SúdwestFryslân worden aangeboden. De visie ligt ook ter inzage bij Johannes Greidanus en in het dorpshuis.

Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page1
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page2
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page3
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page4
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page5
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page6
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page7
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page8
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page9
Doarpsrounte_ visie_2015-2020_v_ sept_15png_Page10

Reacties zijn gesloten.