Dorpshuis It Nije Formidden in Hjoed bij Omrop Fryslân

Vanavond is in het programma Hjoed van Omrop Fryslân een intervieuw met Joute de Graaf, voorzitter van het C.I.G. (Clientenparticipatie Integraal Gehandicaptenbeleid in Súd West Fryslân) en als zodanig de grote initiator van verbetering van de toegankelijkheid van openbare ruimtes waaronder dorpshuizen voor mensen met een beperking, te zien. De opnames van het intervieuw hebben plaatsgevonden in dorpshuis It Nije Formidden. Hierbij zal het dorpshuis uitvoerig in beeld worden gebracht zo is de verwachting.
Enige tijd geleden werd het dorpshuis benaderd of zij aan het project wilden deelnemen. Het bestuur heeft hiervoor uiteraard haar volle medewerking toegezegd. Na het treffen van een aantal aanvullende voorziening waaronder o.a.  het creeëren van twee invalidenparkeerplaatsen en het wegwerken van een hinderlijk drempeltje bij de ingang wordt nu aan alle voorwaarden voldaan om het predikaat van goede toegangkelijk in ontvangst te mogen nemen. Het officiële award zal vanmiddag worden uitgereikt.

Reacties zijn gesloten.