Dorpshuis vrijwilligsters geëerd voor 25 jaar vrijwilliger

Op donderdag 7 mei werd opnieuw duidelijk dat Ysbrechtum een unieke positie inneemt op het gebied van het aantal vrijwilligers die ons dorpshuis rijk is.

It Nije Formidden is immers gebouwd door en voor vrijwilligers, en het is fijn te horen dat het mede door de vrijwilligers een mooi, goed lopend en praktisch gebouw hebben die binnenkort een belangrijke update krijgt die voor iedereen zichtbaar zal zijn.

Tijdens de vrijwilligers bijeenkomst van ons dorpshuis werden 2 dames gehuldigd voor hun inzet van afgelopen 25 jaar voor ons dorpshuis.

IMG_1709 IMG_1708

Margriet Wijjna-Mier en Nelie Tolsma dank jullie wel voor jullie inzet en we hopen op nog vele jaren met elkaar als dorpsgenoot en vrijwilliger.

 

.

 

Reacties zijn gesloten.