“It wie op in simmerjûn”

De voorstelling “It wie op in simmerjûn”, met Jan Arendz en Joke
Tjalsma komt op 10 maart 2019 naar Ysbrechtum.
Zet deze datum vast in je agenda. In de volgende dorpskrant volgt nadere
informatie over de kaartverkoop e.d.

Hartelijke groet Eke Romp,
namens Stichting Ït Leechhiem”