Herinrichting weg Ysbrechtum-Nijland van start

Van de gemeente SWF hebben we een toelichting gekregen op het plan om de weg van Ysbrechtum naar Nijland aan te passen naar een 60 km weg. De rijbaan wordt versmald naar 5 m met aan weerszijde een strook grasbetonsteen zodat bredere (landbouw)voertuigen elkaar kunnen passeren. En de kruispunten worden als verhoogd plateau in rood asfalt uitgevoerd. Klik hier voor de tekening die werd getoond.

Als doarpsrounte hebben we hier positief op gereageerd, het kan de veiligheid op deze weg alleen maar verhogen en mogelijk onnodig sluipverkeer verminderen.

De aansluiting van Tolhek zal niet als T-kruising in rood worden uitgevoerd zoals op de tekening staat, omdat hier niet de indruk moet worden gewekt dat daar auto’s in kunnen rijden. Het rechtdoorgaande gedeelte van de rijbaan ter plaatse wordt wel in rood asfalt uitgevoerd. We hebben bij de gemeente de vraag neergelegd om het gedeelte tussen de huidige bebouwde komgrens en de afslag naar de Râne niet 60 maar 30 km te maken en dat dan daarmee ook bij de bebouwde kom te betrekken. Reactie daarop wachten we af.

Inmiddels zullen de werkzaamheden gaan starten, zie ook de berichtgeving op onze site.  Dit jaar wordt het gedeelte Ysbrechtum-afslag Tirns aangepakt. De bewoners van de Râne en de overige aanwonenden zijn per brief door SWF geïnformeerd.

 

Doarpsrounte Ysbrechtum

Reacties zijn gesloten.