Honden aan de lijn

Niet voor het eerst kreeg Doarpsrounte deze melding :

Wandelaars op het Boskpaad met honden gedragen zich jammer genoeg niet allemaal even respectvol naar broedende vogels, dieren en de aanwonenden. Men blijft niet op de paden en laat in sommige gevallen zelfs de honden loslopen. Heel vervelend voor de broedende vogels en andere dieren zoals hazen die hierdoor worden gestoord.

Wij willen hierbij een beroep doen op de wandelaars om rekening te houden met mens én dier. Dus graag uw honden aangelijnd houden en op de paden blijven, niet alleen op het stuk waar nu schapen lopen maar overal. Dit geldt natuurlijk ook voor het natuurgebied Tammingalân en zeker nu, in het broedseizoen!

 

Reacties zijn gesloten.