Jeu de Boules

 Jeu de boules club “Frij Pik”    Contactgegevens
 jeu   Klaas Koopmans
Rengersstrjitte 15
8633 LA Ysbrechtum
0515-417600
image003Ons dorp Ysbrechtum heeft vele verenigingen. Zo ook een jeu de boules club. Ja, een club, want het is immers geen vereniging. Er is echter wel enige structuur aan de club gegeven. Zo is er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De club is in 1989 opgericht en kreeg de naam: “frij pik”. Dit is een term uit vroegere tijden en werd gebruikt bij het knikkeren en sneeuwballen gooien. Raakte je de knikkers of werd er iemand door de sneeuwbal geraakt dan werd er gezegd:”frij pik”. In 1989 was de baan gesitueerd bij de kleuterschool en in 1996 werd er verhuisd naar het dorpshuisplein. Met f 2600,– gemeentesubsidie werd daar een mooie ruime baan neergelegd. Iedere maandagmiddag, als het weer het toelaat, dan staat het jeu de boules veld gevuld met fanatieke beoefenaars van deze sport. Totaal telt de club 20 leden en zij betalen 15 euro contributie op jaarbasis. De club bestaat uit veel oudere leden en men ziet dan ook graag dat er een aantal nieuwe, jongere leden zich aanmeldt.

image005
Ieder jaar wordt er een dorpenwedstrijd georganiseerd. In deze competitie komen de dorpen Scharnegoutum, Tirns, Nijland en Ysbrechtum tegen elkaar uit. Hieraan zijn ook altijd kleine prijsjes verbonden die natuurlijk door onze club bij Joh. Greidanus worden ingekocht.Wilt U meer informatie over de jeu de boules club of wilt U zich aanmelden als nieuw lid, dan kunt U contact opnemen met:

Klaas Koopmans
0515-417600