Jeugdclub JIJ

 Jeugdclub JIJ
   Contactgegevens
 jij_logo   Dhr. J. Nieuwland
De Finne 38
8633 KW Ysbrechtum
Tel. 0151-433999
Email: jij@ysbrechtum.com
Hallo jongens en meisjes,

Met dit formulier kun jij je opgeven om lid te worden van de Jeugdclub JIJ van Ysbrechtum. Het seizoen start elk jaar op 1 oktober. Onze criteria luiden:

De Jeugdclub is voor kinderen vanaf groep 5 t/m klas 2. De peildatum voor het

lidmaatschap is 1 oktober. Om lid te kunnen worden moet je in groep 5 zitten en niet hoger dan klas 2.

Het lidmaatschap voor Jeugdclub JIJ kost € 12,50 per persoon per jaar.

Heb je zin om lid te worden, geef je dan op door middel van onderstaand strookje.

Lever dit strookje in bij Johannes Nieuwland, de Finne 38, inclusief de € 12,50 lidmaatschap (in een gesloten envelop).

Of vul het formulier digitaal in, stuur het naar jij@ysbrechtum.com en maak € 12,50 over op

IBAN: NL59 RABO 0327 5444 22  t.n.v. J. Nieuwland, onder vermelding van ‘Jeugdclub JIJ’ en de naam van het kind.

 

*LET OP: Mocht je al lid zijn, vergeet dan niet je contributie voor 15 oktober 2018 te betalen.

 

De ouders/verzorgers willen wij graag attenderen op het volgende:

Zoals u misschien weet is de Jeugdclub geen vereniging of stichting. Doordat de Jeugdclub geen vereniging of stichting is blijft de aansprakelijkheid een aandachtspunt. Wij als bestuur van de Jeugdclub doen onze uiterste best om het komende seizoen weer vlekkeloos te laten verlopen. Wij zijn echter niet in staat het toezicht op uw kind te houden, zoals dat van hiertoe opgeleide krachten zou mogen worden verwacht. Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Wij kunnen – als niet-professionele krachten – geen aansprakelijkheid op ons nemen voor wat uw kind betreft en voor de eventuele schade die uit de activiteiten kunnen voortvloeien. Deelname geschiedt op eigen risico.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Groeten van Anke, Gerritje, Peter, Jesse, Gerbrich en Johannes

 

Hierbij geef ik me op als jeugdclublid:  
Naam:  
Adres en woonplaats:  
School:  
Groep:  
Emailadres:  
Telefoonnummer: Mobiel:
Leeftijd:  
Geboortedatum:  
Naam ouder en/of verzorger met handtekening:  

 

Brief Jeugdclub JIJ

  Activiteiten JIJ