Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

Leven is opstaan

elkaar tegemoet gaan

’t hart om te geven

het leven is goed

(Henk Jongerius)

Lied 830

 

KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR

12-05: mw. M. Kroes

1e collecte: binnenlands Diaconaat

2e collecte: kerk

19-05: ds. J. W. Nieboer

doopdienst / koffiedrinken

1e collecte: vakanties arme kinderen

2e collecte: kerk

 

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

U/Jij wordt van harte uitgenodigd om na de dienst samen een kopje koffie/thee te drinken. Welkom!

 

OPBRENGST COLLECTES

maand april

diaconie: € 692,30

kerk: € 177,70

 

DIACONIECOLLECTES

12-05: Binnenlands Diaconaat. Moeders en gevangenschap. Moederdag is niet voor iedereen een verwendag. Zo zit de man van Esmee een gevangenisstraf van twee jaar uit. Esmee zorgt in haar eentje voor hun kind, het inkomen en het huishouden. Jonge moeder Mariska zit een jaar in de gevangenis en kan daardoor niet voor haar twee kinderen zorgen. Gevangenschap heeft grote gevolgen voor de gevangene en hun omgeving. Via gevangenenzorg Exodus ondersteunt Kerk in Actie gedetineerden. Vrijwilligers bieden een luisterend oor. Zij zijn maatjes voor moeders als Mariska, zodat deze tijdens hun detentie kunnen praten over haar kinderen die nu geplaatst zijn in gastgezinnen. Ook staan zij kinderen bij waarvan ouders in detentie zitten en rijden hen zo nodig  naar de gevangenis om hun ouder te bezoeken, vooral nu op Moederdag. Voor dit waardevolle werk, vragen wij uw gift.

 

19-05: Geef kinderen in armoede vakantiepret. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenoten uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Zo krijgen kinderen via de voedselbank een vakantietas.

 

BOOTREISJE

Binnenkort valt bij u de flyer voor het bootreisje in de bus. Dit reisje staat gepland op 18 juni 2019. Houd dus deze datum vrij. (De diaconie)

 

KERKBOEKET IS BESTEMD VOOR:

28-04: mw. Elisabeth Hiemstra; 05-05 (Tirns): Klaske Schaap.

 

VERJAARDAGEN 75 +

16-05: mw. E. Schaap-Frankena

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad

Janke Metselaar-Helfferich

scriba

 

In memoriam Syb Wiersma

15 oktober 1933 – 22 april 2019

 

In de nacht van eerste naar tweede paasdag overleed plotseling op 85 jarige leeftijd Sybren Wiersma. Daags tevoren was hij nog aanwezig bij de paasdienst in de kerk van Ysbrechtum. Hoewel Syb zijn gezondheid de laatste jaren duidelijk achteruit ging bleef hij doen wat mogelijk was. Als hovenier bleef hij betrokken bij de werkzaamheden op het kerkhof van Ysbrechtum en meldde hij dagelijks Piet Paulusma de weersomstandigheden. Vrijwel iedere zondag kwam Syb de kerk van Ysbrechtum binnen vlak voor het moment dat de kerkenraad voornemens was aan te treden. Met een knikje en een glimlach, die Syb ook altijd gaf als hij ‘een duit’ in het collectezakje deed, nam hij dan plaats op de achterste bank. Nu kon de dienst beginnen.

Syb Wiersma was een opvallende dorpsgenoot. Met pet of hoedje en meestal met een zichtbaar Fries kenmerk kon je Syb op regelmatige tijden fietsend of lopend met zijn hond Treddie tegenkomen. Het fietsen of lopen was nooit doelloos. Je kunt stellen dat het leven van Syb functioneel was met oog voor nut maar ook voor het mooie wat de schepping had gebracht. Met name de natuur had zijn liefde. Het “Fryske hynder” had zijn bijzondere belangstelling maar ook aan zijn hond Treddie was hij zeer gehecht. Het deed hem dan ook veel verdriet te zien dat Treddie door ouderdom veel te lijden kreeg. Op Goede Vrijdag heeft de dierenarts het dier uit zijn lijden moeten verlossen. Syb nam Treddie mee naar huis voor een passende begrafenis. Dit laatste heeft Syb niet meer mogen beleven.

Syb had meer liefdes. Zo sprak hij altijd vol liefde en eerbied over zijn “heit” maar ook Tjalhuizum had een bijzonder plekje in zijn hart. Op het verstilde kerkhof aldaar heeft Syb menig uur doorgebracht. Als hovenier maar ook als klokkenluider. Tot 2017 was het nodig dagelijks de klok op te winden. Vanaf 1999 deed Syb dit nauwgezet totdat het uurwerk een elektrische bediening kreeg. Het klokluiden echter bleef handbediening en daarvoor reed Syb dagelijks tegen 12.00 uur naar Tjalhuizum. In 2018 ontving Syb als dank voor deze activiteiten een aantal vrijkaarten voor het paardenspektakel “Stormruiter”. Syb heeft daar zeer van genoten.

Ondanks zijn ouderdom, zijn afnemende gezondheid en de dood van Treddie bleef Syb vol goede moed. Een dag voor zijn dood sprak hij nog over de aanschaf van wortelzaad en pootaardappelen. Het is bij “spreken over” gebleven want op vrijdag 26 april zaten familie, vrienden, goede buren en dorpsgenoten in de kerk van Ysbrechtum te luisteren naar de afscheidswoorden die recht deden aan het leven van Sybren Wiersma. De man die sinds 1986 in Ysbrechtum woonde, zich daarnaast ook Tjalhuizumer voelde maar zich een laatste rustplaats wenste in zijn geboortedorp Folsgare. Met platte kar getrokken door een “Frysk hynder” werd Syb naar Folsgare gereden. Bij de afslag naar Folsgare hield de stoet enige ogenblikken halt. De vlag op de toren vanTjalhuizum wapperde half stok en de klok galmde “oer it Fryske lân”. Saluut, Sybren Wiersma. Adieu.

 

In dankbare herinnering aan Syb Wiersma.

Het college van kerkrentmeesters van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns.

  Janke Metselaar-Helfferich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helfferich@ziggo.nl