Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

 

 

Wees het lied dat alles glans geeft,

dat ons aanspoort en bevrijdt,

iedere dag een gouden kans geeft,

zich vernieuwt in elke tijd.

(slotwoorden cantate 40dagentijd)

 

KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR

16-03: stilteviering

19.00-19.30 uur in kerk Ysbrechtum

17-03: IKW-dienst om 10.00 uur 

uitvoering cantate 40dagentijd

1 collecte: onkosten IKW-dienst

24-03: ds. F. Welbedacht

1e collecte: stop kinderarbeid

2e collecte: kerk

26-03: koffieochtend in consistorie

inloop vanaf 9.30 uur

 

DIACONIECOLLECTE

24-03: Stop kinderarbeid. In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangara moeten 12.700 kinderen jonger dan 12 jaar werken. De Indiase organisatie Sadhana wil samen met KIA dit gebied vrijmaken van kinderarbeid. Tawalika, een meisje van 11 jaar vertelt: “Toen ik in klas 7 zat, kon ik niet meer naar school. Mijn ouders waren te arm en ik moest mijn vader helpen met het hoeden van geiten. De organisatie Sadhana overtuigden mijn ouders dat ik weer naar school moest. Mijn moeder kreeg werk door Sadhana, zodat er weer genoeg geld was zodat mijn jongere zusje en ik weer naar school konden. Nu zit nu in klas 8 en kan goed leren.” Ook mede dankzij uw steun kunnen kinderen weer naar school en bannen we kinderarbeid uit.

 

KERKBOEKET IS GEBRACHT BIJ:

03-03: mw. B. Schaap-Frankena; 10-03: mw. T. Gerlsma-de Jong.

 

VERJAARDAG 75+

20-03: dhr. H. de Jong; 21-03: dhr. L. Ferbeek; 29-03: dhr. W. Metselaar. U allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en alle goeds toegewenst.

 

STILTEVIERING

In de kerk van Ysbrechtum op zaterdag 16 maart 19.00 uur tot 19.30 uur: stilteviering.

Licht hebben we nodig. Nu de dagen duidelijk langer worden is dat extra stukje daglicht heel erg welkom. Het poetst de grauwsluier van de winterdepressie weg. Het zichtbaar worden van jonge  blaadjes, bloemen en bloesems is ook een moment van verademing: het is allemaal weer terug. Die kale takken blijven niet kaal want de knoppen breken bijna open. Voorjaarbloeiers doen hun best en de vogels zoeken een nestplaats. En dat alles omdat het langer licht wordt. Ook in de stilteviering gaat het altijd over  licht. Het licht van de paaskaars. Het lichtje dat we aansteken en mee naar huis nemen. Om de wereld lichter te maken. En onszelf in het licht te zetten zodat we zichtbaar zijn voor anderen die onze hulp nodig hebben. En ook omdat we zichtbaar moeten zijn als we zèlf hulp nodig hebben. Door in dankbaarheid hulp aan te nemen zetten we de helper in het volle licht. In de stilteviering van 16 maart brandt de paaskaars zodat we ons lichtje kunnen aansteken. Om mee te nemen onderweg in de veertigdagentijd, onderweg naar het aanstotend, niet uit te doven, warme levenslicht van Pasen. Weet dat u welkom bent.

 

CANTATE 40DAGENTIJD

Zondag 17 maart om 10.00 uur houdt de Interkerkelijke werkgroep een cantatedienst in de kerk van Ysbrechtum. Van harte uitgenodigd. Zie onder de rubriek ‘uitgelicht’ voor meer informatie.

 

SOBERE MAALTIJD

In Ysbrechtum is het een goede gewoonte om op Witte Donderdag een Sobere Maaltijd te organiseren. Wij willen deze mooie traditie graag voortzetten. Het is mooi dat dit op 18 april om 18.00 uur ook weer kan in de consistorie. Met elkaar eten heeft toch altijd iets extra’s. De Sobere Maaltijd is een eenvoudige maaltijd van soep en brood met een kopje thee of een glas water. Voor ons eenvoudig, maar voor een groot deel van de wereldbevolking het maximaal haalbare op een dag. Door hier bij stil te staan worden we ons bewust van wat we zelf hebben en is er solidariteit met de medemensen die het minder hebben dan wij. Aan deze maaltijd zijn geen kosten verbonden. Aansluitend is er de kerkdienst in de kerk van Ysbrechtum en daar mag u het uitgespaarde geld als extra in de collectezak doen. U kunt zich opgeven door te bellen: 0515 569561 of te mailen: p.sikma@hetnet.nl Via de app: 06 86099043 of uw naam invullen op de lijst die in de kerk ligt. We hopen dat u mee komt eten. U bent van harte uitgenodigd op 18 april 2019 om 18.00 uur voor de Sobere Maaltijd in de consistorie van Ysbrechtum.

Gerry Sikma – Marjan Bouwhuis

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad

Janke Metselaar-Helfferich

Scriba

 

  Janke Metselaar-Helfferich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helfferich@ziggo.nl