Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

God dat we inzien hoe belangrijk
de aarde voor ons is, die planeet met mooie adembenemende plekken. Maar ook met plaatsen
waar je liever niet wilt zijn
omdat het er te akelig is
of te gevaarlijk.Geef dat tot ons doordringt
dat we het met die ene aarde moeten doen.
Help ons er goed voor te zorgen.

 
KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR
12-01: ds. J.W. Nieboer
1e collecte: Hospice De Kime
2e collecte: kerk

19-01: mw. J. Liemburg
preek van de leek
1e collecte: Stichting ICFON-NEPAL
2e collecte: kerk

25-01: stilteviering
zaterdag om 19.00 uur

PREEK VAN DE LEEK in Ysbrechtum
Op zondag 19 januari 2020 om 9.30 uur zal mw. J. Liemburg voorgaan in de kerk van Ysbrechtum. Zij is bekend als schrijfster van de biografie over Fedde Schurer. Zij is tevens lid geweest van de Tweede Kamer en was burgemeester van Littenseradiel. Het is een Nederlands/Friese dienst, de preek is in het Fries. Het ‘thema’ is gekozen n.a.v. de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3 vers 28 waar staat: ‘ Joad of Gryk, slaaf of frije, man of frou, dat makket neat út.’
In een gewone kerkdienst speelt de predikant de ‘hoofdrol’. In de ‘Preek van de Leek’ is dat iemand die niet is opgeleid tot predikant. De leken staan voor de uitdaging om voor één keer een kerkdienst vorm te geven. Elke leek doet dit op zijn of haar manier en dat zal mevrouw J. Liemburg zeker ook doen. Zij speelt in deze bijzondere dienst de ‘hoofdrol’. Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk en kan een ieder die dat wenst vragen stellen aan mevrouw Liemburg. U bent van harte welkom bij deze dienst.

STILTEVIERING
Er is weer een stilteviering in de kerk van Ysbrechtum op zaterdag 25 januari van 19.00 tot 19.30 uur. Een lichtje aansteken en luisteren naar woorden en muziek. In de stilte van ons hart onze onzekerheid, hoop en verlangen uitspreken in de zekerheid dat God ons hoort en ons de kracht geeft die we nodig hebben. We heten u graag van harte welkom.
Jetske van der Kooij – Tineke Bakker – Gerry Sikma

OPBRENGST COLLECTES
maand december

diaconie: €1.048,24
kerk: €435,66

KERKBOEKET IS BESTEMD VOOR:
22-12: familie J. Reiker; 29-12: ds. F. Welbedacht: 05-01 (Tirns): dhr. D. Kloosterman.

VERJAARDAG 75+
Op 19 januari is mw. B. Heerschop-Bakker jarig. Van harte gefeliciteerd. Een mooie verjaardag en alle goeds voor de toekomst toegewenst.

DIACONIECOLLECTES

12-01: Hospice De Kime. In het laatste stadium van het leven hebben mensen vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. In de Kime wordt er naar gestreefd de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te laten zijn. Deze zorg wordt afgestemd op de behoefte van de patiënt en van hun naasten. In het hospice werkt een team van vrijwilligers en geven een aanvulling op de mantelzorg. Samen met artsen en verpleegkundigen zorgen zij er voor dat hun dierbare vredig kan heengaan. Zoals een dochter schreef: “Doordat veel zorg en geregel werd overgenomen kwam ik weer wat meer aan onszelf toe, kon ik weer meer gewoon dochter zijn van mijn moeder.”
Uw gift van harte aanbevolen.

19-01: Stichting ICFON-NEPAL. De klimaatverandering heeft grote gevolgen ook in Nepal. Waar er vroeger duidelijk periodes van droogte en regen waren loopt het tegenwoordig veel meer door elkaar. Afgelopen jaar zijn er in april enorme regen- en hagelbuien gevallen die de hele oogst hebben vernield, terwijl dit vroeger een droge maand was. Om de landbouw weer op gang te brengen zijn zaden nodig van bloemkool, tomaten en chili. De Stichting ICFON helpt daarbij. Mevrouw Liemburg zal u hier meer over vertellen. Ook deze collecte wordt van harte aanbevolen.

ROSA
We sluiten het project Rosa van “Fryslân foar Rwanda” af. De totale opbrengst voor dit doel is € 1858,79. Hartelijk dank hiervoor! Het project “Fryslân foar Rwanda” gaat door, maar we geven dan steun aan de Presbyteriaanse Kerk. Ook dan is het streefbedrag voor 2020 voor dit doel € 2000,00. De diaconie gaat u ook dan via een soort vervolgverhaal alles vertellen over deze kerk maar dat komt in het volgende kerkblad.

TERUGBLIK KERSTVIERING
Op dinsdag 17 december 2019 werd in het dorpshuis “It Nije Formidden” de
Kerstviering gehouden voor personen van 60+ en ouder van alle gezindten uit onze drie dorpen. Vanaf half vier was de inloop en al vlug liep de zaal vol. Rondom de feestelijk versierde tafels zaten maar liefst 61 personen. Om vier uur begon de viering met een gedicht . Hierna werd om beurten gelezen uit het Lucas evangelie en werden tussen door kerstliederen gezongen. Daarna las Reny Slagter het kerstverhaal voor. Zo prachtig als dit werd voorgedragen door Reny, het was dan ook muisstil in de zaal. In de pauze die daarop volgde, werd het eten opgediend en sprak de voorzitter het dankgebed uit. De soep werd opgeschept en kon men gaan eten van de prachtige opgemaakte salades. Na de maaltijd werd er nog één lied gezongen.
Om ongeveer 18.30 uur bedankte de voorzitter van de diaconie Theo Wiersma voor het begeleiden op het piano, Reny Slagter voor het kerstverhaal, de dames die de kerststukjes hadden gemaakt en het bedienend personeel van “It Nije Formidden” en tot slot alle aanwezigen voor hun komst. Afsluitend wenste hij een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig 2020 toe.
De Diaconie

EEN MOOIE BOOM

De kerstboom in de kerk van Ysbrechtum stond er beslist mooi bij: mooi van vorm en kleur en mooi versierd en verlicht. Het is elk jaar weer een heel bijzondere gebeurtenis om een kerstboom van dat formaat te plaatsen en van kerstballen en lichtjes te voorzien. Die enorme boom moet met man en macht door de zijdeur naar binnen worden geduwd. En dan begint het echte werk pas: het met vereende krachten rechtop zetten van de zware boom en wel meteen op de goede plaats! Hij moet zorgvuldig vast gezet worden zodat hij keurig rechtop blijft staan en niet scheef kan zakken. Als dat allemaal secuur is gedaan en gecontroleerd, kunnen de lichtsnoeren, de slingers en de kerstballen aan de takken bevestigd worden. Om dat te kunnen realiseren gaat iemand hoog op een ladder staan om met een telescopische stok de glimmende ballen, de flonkerende lichtjes en de rijke gouden slingers over de takken van de boom te verdelen. Zorgvuldig wordt er gewikt en gewogen waar de versieringen zullen worden geplaatst. Uiteindelijk is het betoverende moment daar, de warme kleuren en feestelijke lichtjes lijken evenredig over de takken verdeeld. Een paar prachtig glimmende zilverkleurige kerstballen krijgen nog een wat prominentere plaats bovenin de groene weelde van takken. Dan is het moment daar dat de harde werkers heel tevreden van een afstandje in de kerkbank kunnen zitten kijken naar het resultaat van hun creativiteit: wat zijn uw takken wonderschoon. Wat is ’ie weer mooi! Mocht u dat hele proces en de gezelligheid er om heen een keer willen meemaken, dan kunt u zich nu al vast opgeven! Wie weet mag u dan volgend jaar meehelpen. Heeft u trouwens nog een grote kerstboompiek en zou u die willen afstaan dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Het kostersechtpaar en de diakenen

WARMETRUIENDAG VAN YSBRECHTUM TJALHUIZUM TIRNS
U kent het fenomeen vast wel: ‘Warmetruiendag’. De ‘Warmetruiendag’ wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Om onze aandacht te vestigen op energieverspilling. De regels van deze bijzondere activiteit zijn simpel: zet de thermostaat van de verwarming in huis een graadje lager, trek een extra warme trui aan en bespaar zo energie. Hoe gemakkelijk kan het zijn! Als je tenminste een huis hebt en verwarming plus een thermostaat om die een paar graadjes lager te zetten. Zonder woonruimte en verwarming heb je niks te kiezen. Zonder dak boven je hoofd heb je de luxe van een verwarming niet en wens je in de winter alleen maar dat de buitentemperatuur een paar graadjes hóger is. Een comfortabel warme leefomgeving heb je dan niet zelf in de hand. Maar een warme trui zou dan wèl heel welkom zijn. En een éxtra trui helemaal. Hier zouden we voor in actie kunnen komen: door warme kleding te geven of te maken voor iemand anders. Dat is de insteek voor de ‘Warmetruiendag’ van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns: warme truien verzamelen voor mensen die een warme trui in de winter hard nodig hebben. De vraag aan u is: ligt er bij u in de kast een trui die toch niet meer gedragen wordt. En bent u bereid die trui afstaan aan iemand die hem wèl graag wil dragen. Neem dan de trui mee naar de koffieochtend in de consistorie op dinsdag 4 februari 2020 en lever hem daar in zodat hij ten goede komt aan een bezoeker van de ‘Schuilplaats’ in Sneek. Mensen met verschillende achtergronden krijgen in De ‘Schuilplaats’ meer dan een gratis maaltijd en een trui. Zij vinden er een luisterend oor voor hun vaak moeilijke levensverhaal en bovenal liefde en aandacht en waar mogelijk, hulp. Janny Reidsma zocht contact met de ‘Schuilplaats’ en de heer Jan Brandsma reageerde enthousiast op het initiatief. Warme truien zijn zeer welkom en hij wil zelf graag op 4 februari de koffieochtend in de consistorie bezoeken om u te informeren over het werk van de ‘Schuilplaats’. Dat wordt vast een inspirerend uurtje! Met zijn informatie aan u over al dat goede werk dat daar gedaan wordt, voelt u zijn liefde voor de bezoekers van de “Schuilplaats’ en gaat u vast en zeker allemaal op zoek naar een trui in uw garderobekast. Of misschien heeft u de kast al opgeruimd en neemt u de trui vast mee naar de koffieochtend. Want voor Jan Brandsma kan de stapel truien niet hoog genoeg zijn: hij weet voor alle truien een dankbare nieuwe eigenaar te vinden.
Zondag 16 februari 2020 staan de ‘Warmetruien’ centraal in de kerkdienst in Ysbrechtum. Ook dan is er gelegenheid om truien in te leveren. Wat zou het toch mooi zijn: stapels truien in de kerk die hun weg vinden naar de bezoekers van de ‘Schuilplaats’. Maar natuurlijk heeft niet iedereen zomaar een trui over. Dan is een sjaal of een muts ook heel erg welkom. En bij gebrek aan sjaals en mutsen kunnen breipennen en een knot breigaren uitkomst bieden: er zijn nog genoeg lange winteravonden om de breipennen te laten tikken. Uiteraard mogen de breiwerkjes die nog niet af zijn, mee naar de koffieochtend op 4 februari. Als we met elkaar aan de koffie-met-koek rond de tafel zitten wordt breien nog leuker. De komende weken hoeft niemand zich te vervelen, integendeel we moeten aan de slag. Het is sneller 4 februari dan we denken. Dus trek leeg die kast of zoek de breipennen op. Alles komt goed terecht, je zou het er zelf warm van krijgen!
De koffieochtendcommissie van de diaconie en de liturgiecommissie.
Janny Reidsma en Gerry Sikma

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
 
Janke Metselaar-Helfferich
Scriba

  Janke Metselaar-Helfferich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helfferich@ziggo.nl