Kerkelijke gemeente

 Protestantse Gemeente Ysbrechtum–Tjalhuizum-Tirns    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

KERKDIENSTEN
25 oktober 2020
09.30 uur Interkerkelijke dienst in de kerk van Ysbrechtum
Voorbereid door de Inter Kerkelijke Werkgroep
voorganger is ds. H. Tieleman, Woudsend

1 november 2020
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is de heer Arjen Mintjes, Harlingen

Zie voor de bestemming van de collectes bij de berichten van diaconie en kerk.

Reserveren: voor het bezoeken van de kerkdienst is aanmelden nodig. Het voorkomt teleurstellingen. Telefonisch aanmelden kan elke werkdag tot 18.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur: 0515 412157 en via de mail elke dag tot zaterdag 18 uur: jagreidanus@gmail.com. Aanmelden kan ook tijdens openingstijden in de winkel in Ysbrechtum. Johannes Greidanus noteert uw naam en telefoonnummer volgens het coronaprotocol op de bezoekerslijst.
Gelukkig dat de kerkdiensten toch nog kunnen worden gehouden. We worden op de zondagochtend heel plezierig welkom geheten op de stoep bij de kerk en in de kerk wordt ons een plaats gewezen. Het aanmelden voor de diensten, handen ontsmetten en de liederen meelezen in plaats van zingen, het blijft onveranderd van toepassing. Afstand houden ook. De collectedoelen worden goed bedacht via een bankoverschrijving of inleveren van collectebonnen bij één van de diakenen. Dat er nu verzocht wordt een mondkapje te dragen bij het stukje dat u loopt van de deur naar de zitplaats, dat is nieuw. Eenmaal in de bank of bij de stoel aangekomen mag het mondkapje weer af. Het is een oproep om ons daar aan te houden. We proberen met elkaar het goede te doen.

25 oktober
INTERKERKELIJKE DIENST
“Niet alleen” is het thema van de interkerkelijke dienst die wordt gehouden op zondag 25 oktober om half tien in de kerk van Ysbrechtum. Ds. Tieleman uit Woudsend gaat voor in deze dienst, die hij samen met de IKW groep heeft voorbereid. Het collecte doel is voor de Dorcas voedselactie:
Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Een voedselpakket helpt dan enorm. Maar vanwege corona kunnen we die helaas dit jaar niet in Nederland inzamelen. Maar we geven niet op. We kopen de producten nu niet hier maar in de landen zelf in. U kunt helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u mee?
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening: NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas.
Opgave voor deze dienst is noodzakelijk. Dit kan telefonisch en in de winkel bij Johannes
Greidanus elke werkdag tot 18.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur: 0515-412157 of via de mail elke dag tot zaterdag 18 uur: jagreidanus@gmail.com
Interkerkelijke werkgroep Ysbrechtum Tjalhuizum Tirns
Zwaan Nauta

 

 

 

BERICHTEN COLLECTES VAN DE DIACONIE
Tot nader order gaan we nog niet collecteren in de kerk via “het ponkje aan de stok”, maar kunt u uw gift storten naar de Diaconie, Ysbrechtum.
Het bankrekening nr. is NL36 RABO 0359 5010 01

1 november Traumahulp Nigeria
Stel je voor: je schiet midden in de nacht wakker en je dorp is omsingeld. Gewapende mannen vallen je huis binnen. Je ziet hoe je vader, moeder, broers en zussen worden vermoord. Alleen jij weet te ontkomen. Veel inwoners van Noord-Nigeria maken deze gruwelijke dingen mee. Hoe ga je dan verder met je leven? De jongeman die dit overkwam, raakte letterlijk sprakeloos. Hij kon niet meer praten en dacht alleen nog aan wraak. Wat is er in dit gebied aan de hand?  In het droge noorden, waar moslims in de meerderheid zijn, is er nog veel armoede. Klimaatverandering, die voor steeds meer droogte zorgt, maakt de toekomst er extra onzeker. Zowel boeren als nomaden claimen het recht op vruchtbaar land. De frustratie over de ongelijke welvaartsverdeling en de ruzies over grond worden uitgevochten langs religieuze lijnen. 
Het meeste geweld komt van bendes die boeren aanvallen. Sociale media spelen hierbij een belangrijke rol. De Nigeriaanse bevolking is jong en ook nomadenbendes en boeren hebben toegang tot internet en sociale media. Dat kan een zegen zijn, maar ook een vloek. Er worden veel (valse) haatberichten verspreid. Er is een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Dat levert allerlei spanningen op. 


Mensen delen hun trauma’s rond het kruis van Jezus.

Naast praktische hulp is er dringend traumahulp nodig. De Raad van Kerken in Noord-Nigeria ging in de leer bij Rwandese kerken, die sinds de genocide van 1994 veel ervaring hebben in het bieden van hulp bij trauma’s. In een groot aantal dorpen zijn nu gemeenteleden getraind om deze hulp aan dorpsgenoten te kunnen bieden. Deze vrijwilligers leren mensen om te ontdekken waar hun trauma’s vandaan komen, om elkaar weer te vertrouwen, vooruit te kijken en een nieuw bestaan op te bouwen. Vergeving is een belangrijk element in het proces, want als je leert vergeven kun je het verleden loslaten. Om mensen te laten begrijpen hoe belangrijk verwerking en vergeving zijn, gebruiken de vrijwilligers beeldspraak die goed past bij de dagelijkse werkelijkheid. Een uitspraak is bijvoorbeeld: van buiten zie je niets, maar er zitten zware stenen in je zak, waardoor je bijna niet vooruitkomt. Daar moet je vanaf. Of: laat boosheid je niet vergiftigen, want slechte zaden maken je tot een boom vol slechte vruchten. Gelukkig is er ook voor deze kinderen hulp vanuit de kerken. Zij leren hun om ervaringen te delen en gevoelens te uiten. Ze gebruiken daarbij verhalen die herkenning, troost en houvast kunnen bieden.
In het bijbels verhaal over Jozef herkennen de kinderen hoe hard het leven kan zijn. Jozef werd door zijn broers verkocht en in Egypte meermalen onrechtvaardig behandeld. Jozef voelde zich alleen en leed onder verlies en rouw, net als zijzelf. Toch liet God hem niet in de steek. Jozef bouwde een nieuw leven op, kon uiteindelijk zijn broers vergeven en zijn familie tot zegen zijn. Kerk in Actie wil met onze financiële steun hun leed verzachten en daarmee hun trauma’s wegnemen.
Vermeld bij deze gift: Nigeria

Zeeman op de preekstoel

Waarom de zeeman Arjen Mintjes 1 november op de preekstoel in Ysbrechtum staat, is een bijzonder verhaal. Als hij na een studie psychologie een poosje voor de klas staat en daarna kiest voor een carrière  als schipper op een historisch zeilschip, maakt Arjen Mintjes een heel bewuste keuze. De zee trekt. Hij wil varen en wordt zeeman. Als schipper op een historisch zeilschip zeilt hij jarenlang met passagiers op zee in binnen- en buitenland. Totdat er een verzoek komt van de Maritieme Academie in Harlingen om daar een weekje in te vallen als docent. En daar, aan de zeevaartschool, is hij nog steeds werkzaam. Nu als directeur. Al meer dan twintig jaar. Omdat het voldoening geeft om jonge mensen op te leiden voor een beroep in de binnenvaart of op zee. Omdat hij alle facetten van de maatschappij tegenkomt op een school waar de leerlingen 24 uur per dag wonen. Net als op een schip midden op de oceaan. Vanuit de ervaring van die vele jaren op zee, op die onmetelijke oceaan, weet hij dat de zeeman ook zaken tegenkomt die hij of zij niet kan verklaren vanuit de aanwezige vakkennis.  Daarover wil hij het met ons hebben op zondag 1 november om half tien in de kerk van Ysbrechtum. Of God een rol speelt voor de zeeman als hij bij nacht en ontij over zee zwerft, of gelooft hij in eigen kunnen? En wat voor zeelui geldt, geldt dat ook voor ons, landrotten?

Meer kerknieuws in het kerkblad PS
ABONNEMENT: Het abonnement loopt van 1 april tot 1 april. Kosten € 15,- per jaar. Opgave abonnees en mutaties: Kerkelijk Bureau, Rienck Bockemakade 7, 8601 AC Sneek, tel 412773 e-mail: bureau@pknsneek.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur.

  Gerry Sikma-Wierda
Tel. 0515 569561
Email: g.sikmawierda@gmail.com