Kerkelijke mededelingen

God is er in onze
liefde voor elkaar
geuit door een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig
‘hoe gaat het?’

 
Richtlijnen rondom het Corona-virus: verruiming van de maatregelen Op de website van onze Protestantse Kerk Nederland staan de nieuwe mogelijkheden, die zijn opgesteld in overleg met de rijksoverheid. Dit is vanaf 1 juni. Iedereen kan het vinden op: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/beschouw-juni-als-oefenperiode-vier-met-30- mensen/ en op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/ Het gaat daarbij in de eerste plaats om de kerkdiensten. Het blijft bij alles wat je doet belangrijk om je te houden aan de basisregels: vermijd drukte, houdt anderhalve meter afstand, let op hygiëne en dergelijke. Beschouw juni als een oefenperiode met 30 mensen om in juli met maximaal 100 mensen verder te kunnen. Volgende week zullen er vanuit de landelijke kerk waarschijnlijk twee protocollen beschikbaar komen: de eerste voor de kerkdiensten met alles wat daar bij hoort; de tweede voor de overige bijeenkomsten, bijvoorbeeld vergaderingen en dergelijke.

Kerkdiensten in onze gemeente
In de maand mei zijn er uiteraard nog geen kerkdiensten vanwege de geldende overheidsmaatregelen en voorschriften en de adviezen van de PKN m.b.t. het coronavirus.

Reguliere kerkdiensten en bijzondere diensten zijn te beluisteren via PKNSNEEK live kerkdiensten. Omrop Fryslân zendt elke zondag om 10.00 uur een viering uit vanuit de Martinikerk te Franeker.

Pinksterzondag willen we in de kerk van Ysbrechtum de mogelijkheid bieden om van 10.00-12.00 uur een waxinelichtje aan te steken. Er wordt rekening gehouden met alle voorschriften en met het houden van 1,5 meter afstand.

Het is de bedoeling dat in de kerk van Ysbrechtum in juni (onder voorbehoud) aangepaste kerkdiensten worden gehouden. Wij zijn bezig met de voorbereiding.
In de volgende PS (PS 4) krijgt u meer informatie over bovenstaande berichten. PS 4 wordt op 29 mei bezorgd.

Tryntsje Wester-Osinga – voorzitter kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich – scriba

zie ook de berichten van ds. Evert Jan Hefting

BERICHTEN VAN DE DIACONIE
Er komt wat licht in de tunnel van het Coronavirus. We mogen weer samen komen met 30 personen na 1 juni. Maar collecteren in de kerk kunnen en gaan we nog niet doen. We moeten dan met de handen de collectebonnetjes en het contante geld tellen. Maar u kunt uw giften wel overmaken op onze onderstaande bankrekeningnummers. Mooi om te zien dat zoveel mensen daar gebruik van maken. Bedankt!
Ook nu gaan we de collecten vermelden welke we normaliter zouden gehouden hebben. U kunt uw giften rechtstreeks overmaken naar Kerk in Actie op de rekening van de Diaconie YTT NL36 RABO 0359 5010 01.

17-05: Leger des Heils te Sneek

We mochten de afgelopen week als diaconie de jaarlijkse gelden verdelen onder goede doelen. Ook het Leger des Heils kreeg van de diaconie een donatie van € 250,00. Hierop kregen we een mail van Esther Geertsma van Het Leger des Heils die ons bedankte voor de bedrag dat ze gingen besteden voor het verstrekking van maaltijden. Hun kas was net helemaal leeg en ze wisten niet meer hoe het nu verder moest en ineens deze gift. Ze schrijft dan ook: ‘Hartelijk dank, prachtig om zo te zien hoe God telkens weer voorziet.’ De opvang van mensen en het uitdelen van voedsel blijft tijdens deze corona periode voor de aller armste van groot belang, ook in ons dorp en in Sneek.

Misschien kunnen we met uw hulp hun nog een gift geven. Helpt u mee!

Vermeld bij deze gift Leger des Heils

24-05: Werelddiaconaat.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte!

Vermeld bij deze gift Oeganda.

VERJAARDAG 75+

29-05: dhr. J. Tangerman. Een hartelijke felicitatie. Een mooie verjaardag gewenst en alle goeds voor de toekomst.

Even alles anders…
Even geen handdruk,
maar een voetdruk.
even geen knuffel,
even geen zoen,
maar ‘werken met de ellebogen’.
Even allemaal experts in handhygiëne,
even op afstand,
liefst zelfs één meter vijftig
of verder, zo nodig…
De wereld draait door,
maar toch lijkt alles even anders.
Gevoelens van eenzaamheid en angst,…
ze overspoelen velen..

En toch… laten we er samen in geloven
dat het uiteindelijk……….
de liefdevolle afstand zal zijn,
maar ook de blijvende verbondenheid,
die nu even ‘anders’ (en op afstand) is,
die ons de hoop zullen geven,
om erin in te geloven,
dat we binnenkort,
weer hand in hand,
het leven zullen vieren…
Elien Rogiers

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich

Afscheid van beheerder consistorie Ysbrechtum

Begin dit jaar gaf Boukje Ferbeek in een gesprek met de v.z. CvK nog aan dat ze dacht de 25 jaar vol te maken. Toen bleek dat ze dan nog twee jaar door zou moeten, gaf ze aan dan per 1 juni van dit jaar te willen stoppen. 23 jaar is echt al een heel lange periode waarin de zorg voor schoonhouden en voorbereidingen voor vergaderingen enz. op haar schouders rustte. Bij het ouder worden gaan die dingen zwaarder wegen. Boukje en ook Leen, we zeggen jullie hartelijk dank voor het vervullen van deze taak. Nog heel veel mooie en gezonde jaren samen.
De kerkrentmeesters.

Benoeming nieuwe beheerder consistorie Ysbrechtum
In de vergadering van dinsdag 3 maart 2020 is besloten dhr. Johannes Greidanus te benoemen als beheerder van de consistorie. De benoeming gaat in op 1 juni van dit jaar. In een gesprek hierna met Greidanus heeft hij aangegeven deze benoeming aan te nemen.
De kerkrentmeesters.

Toegangspad kerk Tirns
In deze Corona tijd is het niet allemaal stilstand en thuis zitten. Kleine klussen aan de terreinen en gebouwen kunnen in goede afstemming toch worden uitgevoerd.
Een mooi voorbeeld is het verzoek van het dorp Tirns tot het bestraten van het toegangspad naar de kerk. Een prachtig initiatief van onderaf uit het dorp, welke mede mogelijk is gemaakt door een gift van mevr. Schlosmacher-de Jong.
De werkzaamheden konden in een mooie voorjaarsperiode in twee brokken worden uitgevoerd; het grondwerk in combinatie met andere werkzaamheden op het kerkhof en het straten door de straatmakers.
Die Nie Ve i.s.m. Van Dijk grondverzet heeft het grindpad vergraven en een harde zandbaan aangebracht, waarna een mooie oude gebakken steen onder de hamer is aangebracht door een straatmakersbedrijf uit Augustinusga.
Minder validen kunnen nu de kerk van Tirns op eigen kracht binnentreden, want naast het getikte pad is de zerk voor de toegangsdeur herlegd, beschilderd en gelijmd.
De oude bestrating naar de waterput is vervangen door een mooie laag graniet.
Als kerkrentmeesters zijn we zeer content dat deze werkzaamheden toch doorgang konden plaats vinden in deze periode.
Wij bedanken een ieder, die er aan meegeholpen heeft. Wij nodigen u uit om het pad bij een rondje fietsen te bewonderen of te belopen als de kerk weer open gaat voor de dienst op een eerste zondag van de maand.

College van kerkrentmeesters

Eindafwerking bij urnenkelders in Ysbrechtum

Door de kerkrentmeesters zijn de dames Minke Meesters , Jennie Walinga, Tjessaline Paques en Klaske te Velde gevraagd om een plan te maken voor de omgeving bij de urnenkelders .

Natuursteen uitzoeken en beplanting. Het resultaat is mooi geworden, rododendrons tegen de kerkmuur, klimop langs het hek en een groen blijvende struik.

Een zuil met een duif er op ziet over het hofje uit, de duif symboliseert vrede en toekomst! De kerkrentmeesters zijn zeer content met het eindresultaat en bedanken de dames voor hun creatieve inzet.

H.R. te Velde

Reacties zijn gesloten.