Kerkelijke mededelingen

Schenk ons een warm hart.
Schenk ons een helder hoofd.
Schenk ons vaardige handen.
In hart, hoofd en handen,
hongerig naar gerechtigheid,
en dorstig naar vrede.

 
KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR
08-12: ds J.W. Nieboer
Fryske Tsjinst / Skrift en Tafel
1 collecte: kinderen Columbia

15-12: ds. E. J. Hefting
dienst ‘anders vieren’
zangdienst met 3 korte meditaties
1e collecte: kinderen Myanmar
2e collecte: kerk

OPBRENGST COLLECTES
maand november
diaconie: €844.22
kerk: €370.45

DIACONIECOLLECTES

Kerstcampagne collecte“GEEF LICHT”.
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is elke dag donker, ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de Kerstcampagne van Kerk in Aktie delen we dit licht met kinderen in Colombia, Myanmar, Moldavië en Nederland. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

08-12: Avondmaalcollecte. Geef Licht aan Kinderen in Columbia.
Kinderen in de sloppenwijken van Bogota hebben te maken met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider met KIA, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen meer weerbaar. Daardoor vergroten ze hun kansen op een betere toekomst.

15-12 Geef Licht aan kinderen in Myanmar
Tijdens de conflicten in Myanmar zijn veel kinderen naar Thailand gevlucht. Veel van hen kunnen niet terug omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. KIA ondersteunt deze kwetsbare kinderen met opvang en onderwijs

KERSTVIERING
Hierbij nodigen wij een ieder uit voor de kerstviering op dinsdag 17 december 2019  in het dorpshuis “It Nije Formidden” voor personen van 60 jaar en ouder van alle gezindten van onze drie dorpen. Deze week heeft u de uitnodiging ontvangen. Geef u zo snel mogelijk op bij de opgegeven adressen.

KERKBOEKET GEBRACHT BIJ
24-11: familie Schingenga; 01-12 (Tirns): mevrouw A. v.d. Werf/.

ORGELVITAMINEN
De klanken van het orgel, bespeeld door Auke Buma, vergezellen ons, als de kerkdienst is afgelopen, naar de uitgang. We nemen ze mee naar huis, de ‘orgelvitaminen’, de woorden van de dominee, de Schriftlezing en de liederen. Geïnspireerd door dit alles gaan we blij en ‘opgewekt’ de nieuwe week in. Om het werk weer op te pakken. Het werk voor de kerk, de straat of buurt en het dorp en ….. noem maar op. Belangrijk en dankbaar werk en plezierig ook. Als God er maar bij is kunnen we lege handen vullen, bidden voor hen die eenzaam, alleen en verdrietig zijn. Bidden om Zijn nabijheid als het leven moeilijk is. En danken. Omdat we elke dag weer een nieuwe kans krijgen om in Gods schepping het goede te doen. Met Zijn onmisbare hulp. De ‘orgelvitaminen’ die van het orgel klinken bij het uitgaan van de kerk op zondagochtend geven ons een laatste zetje in de richting van de nieuwe week, om vol vertrouwen aan de slag te gaan. Het onlangs door Auke Buma gespeelde ‘Voorwaarts Christen Strijders’ werd erg positief ontvangen. En ook het ‘Ruw Houten Kruis” paste bijzonder mooi bij een sfeervolle dienst vol emoties. Is er een lied of muziekstuk dat voor u een echte oppepper is of waar u bijzondere herinneringen aan bewaart? Vraag het gerust een keer aan Auke Buma voor of na de dienst, of het op zijn repertoire staat. Deze zondag, de tweede adventszondag, is er zo’n verzoek: Tel uw zegeningen. En voor de derde adventszondag: Op U mijn Heiland blijf ik Hopen. Het jaar is nog niet voorbij. Ook in 2020 zijn er heel veel zondagen en speciale diensten waar we door geïnspireerd kunnen raken. Plaats genoeg voor verzoeknummers. Probeer het eens. Wij wensen u vitaminerijke kerkdiensten toe.
De liturgiecommissie

Druppels
Ze zeggen wel: Het heeft geen zin,
die hulp aan arme landen.
Het is alsof je vlammen dooft
die toch al gauw weer branden.
Dat beetje hulp, dat helpt geen spat,
één druppel maakt de grond niet nat.
Het haalt niets uit en heeft geen nut,
een bodemloze put.
Ze zeggen wel: Het heeft geen zin
om het milieu te sparen.
Dat ene blikje helpt toch niets?
We tobben nu al jaren.
Het is alsof je dweilen gaat,
terwijl de kraan nog open staat.
Als water dragen naar de zee:
jouw druppel telt niet mee.

Ze zeggen wel: Het heeft geen zin
om vrede na te streven.
Geweld en ruzie gaan nooit weg,
die horen bij het leven.
En oorlog zal er altijd zijn.
Wat kun je doen? Je bent maar klein;
een kleine druppel op een plaat
die gloeiend is van haat.
Toch denk ik dan: Het is niet waar,
want al die druppels bij elkaar
die vormen samen, als ze samengaan,
een brede waterloop.
Zo’n druppel is en klein begin.
Je draagt iets bij en dat heeft zin.
Die druppel wordt een oceaan,
een oceaan van hoop.

Greet Brokerhof-van der Waa

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
 
Janke Metselaar-Helfferich
Scriba

Reacties zijn gesloten.