Kerkelijke mededelingen

Door omzien met je hart wordt veel verdriet gestild, niet omdat je moet, maar omdat je het wilt.

 

Chris Lindhout (uit de bundel Goud in handen)

 

KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR

14-07: ds. F. Welbedacht

1e collecte: binnenlands diaconaat

2e collecte: kerk

21-07: ds. F. Welbedacht  

1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

2e collecte: kerk

28-07: ds. A. Veldhuizen

1e collecte: Leger des Heils

2e collecte: kerk

 

OPBRENGST COLLECTES

maand juni

diaconie: € 501,–

kerk: € 205,80

 

DIACONIECOLLECTES

14-07 Binnenlands Diaconaat. Een collecte speciaal voor Nederlandse kinderen in armoede. Veel Nederlandse kinderen groeien op in armoede en kunnen niet op vakantie. KIA met plaatselijke kerken willen hen verrassen met een vrolijke rugtas gevuld met leuke cadeautjes en kortingsbonnen bijvoorbeeld voor een zwembad of pretpark.

21-07 Nederlands Bijbelgenootschap. Honduras is één van de meest gevaarlijke landen ter wereld. Om het tij van bendegeweld en corruptie te keren, gaan 15.000 vrijwilligers vanuit de kerk de gevaarlijke wijken in. Daar lezen ze elke zaterdagmiddag met gezinnen uit de Bijbel en denken ze samen na over normen, waarden en het goede doen. Dit zorgt voor zichtbare verandering. Het Bijbelgenootschap wil de arme gezinnen een eigen gezinsbijbel geven om mee aan de slag te gaan. Een bijbel kost 5 euro. Hoeveel gezinnen maakt onze gemeente blij?

28-07 Leger des Heils. Volgende week start  de Sneekweek weer . Het Leger des Heils heeft het dan extra druk om drugs- en drankverslaafden op te vangen. Ook vertellen ze in de opvang en op straat over Jezus. Deze collecte gaat geheel naar het Leger des Heils te Sneek.

 

Fryslân Foar Rwanda.

De eerste collecte voor het project Rwanda op 30 juni heeft € 95,05 opgebracht. Het streefbedrag voor dit jaar is € 2000,00. De komende collecte is op 4 augustus. Voor het vervolgverhaal over Rose moet u nog even wachten op het komende kerkblad.

De diaconie

 

BOOTREISJE

Wat kunnen we terugkijken op een prachtige dag, dinsdag 18 juni. Waren de dagen er voor en daarna regenachtig, deze dag scheen volop de zon. Om10 uur gingen de trossen los aan de Pampuskade en voeren wij naar Grou met Rondvaartbedrijf Brouwer uit Joure. Doordat het weer schitterend was konden we volop van de zon genieten op het bovendek. Om ongeveer 12 uur waren we in Grou en kon men een uur lang het dorp in om te shoppen of rond te kijken. In de tussentijd werd de catering aan boord gebracht en toen we om 13.15 uur wegvoeren lieten we ons het warm en koud buffet goed smaken welke voortreffelijk was verzorgd. De stemming was de gehele dag prima en iedereen babbelde er vrolijk op los. Voor we het wisten meerden we om 17.00 uur aan. Al met al was het een geslaagde bootreis.

(de Diaconie)

OPEN KERK EN EXPOSITIES IN YSBRECHTUM
Vanaf 13 juli is de kerk van Ysbrechtum iedere zaterdag van 13.30 tot 17.00 open voor belangstellenden. Zie uitgebreide informatie onder de rubriek ‘algemeen’.

KERKBOEKET IS BESTEMD VOOR:

23-06: mw. M. Meesters; 30-06: mw. E. Repko; 07-07 (Tirns): familie W. Boorsma.

 

VERJAARDAGEN 75+ers

19-07: dhr. S. Seldenthuis; 20-07: mw. L.T. Marra. Van harte gefeliciteerd, een mooie verjaardag en alle geluk voor de toekomst.

 

ZONDAG 23 JUNI

Viering waarin Tiemen Boersma en Friso Pâques afscheidnamen van de zondagsschool

 

Thema van deze ‘anders vieren’ dienst: ‘Vier het leven’

Openingslied: Dit is een morgen als ooit de eerste (lied 216)

Lezing uit de Bijbel: Prediker 9: 7-9

Geniet alle dagen van het leven samen met de mensen van wie je houdt

Lezing uit de Bijbel: Johannes 15: 9-14

Ik geef jullie de opdracht om net zo veel van elkaar te houden als Ik van jullie houd

Tiemen en Friso kregen van de leiding van de zondagsschool een Bijbel die speciaal op jongeren is gericht.

Tiemen en Friso krijgen de zegen mee

 

Kinderen wensen Tiemen en Friso alle goeds toe voor de toekomst

Na afloop was er koffie, thee en fris met een lekker traktatie.

Een Goed Verhaal (vervolg)

In het vorige kerkblad werd een verhaal beloofd. Opgetekend uit de mond van iemand die de Protestantse Gemeente van Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns bijzonder waardeert. Hier is het:

Het is goed.

Het dode vogeltje was de druppel die de emmer deed overlopen. Het lag op de oprit voor mijn huis. Ik was al misselijk van de hoofdpijn en de pillen die ik had geslikt om de pijn in mijn maag te onderdrukken. En daar lag het kale jonge beestje met een opengereten buikje waar de ingewanden uitpuilden. Alles werd zwart om me heen. Ik viel flauw. De postbezorger zag mij liggen en belde 112.

Er lag een mevrouw naast de brievenbus met een gapende hoofdwond en ze reageerde niet. Dat de smurrie bij mijn hoofd de ingewanden van het dode vogeltje waren kon hij niet weten.

 

De onderzoeken in het ziekenhuis hadden allerlei verontrustende uitslagen. Een zorgelijk kijkende arts had in overleg gezorgd voor een plekje in een academisch ziekenhuis voor een spoedoperatie. Het maakte mij niet uit waar ik heen ging. Er was van alles mis met mij en dat wist ik eigenlijk ook wel. Al de pillen en pijnstillers hadden geen oplossing geboden, alleen maar tijdelijke verlichting. Ziek zijn stond niet in mijn woordenboek. Een vrouw met een top-baan. Er moesten orders binnengesleept worden, contracten getekend. Uitbreiden, meer winst, meer omzet. Op pure wilskracht was ik de laatste dagen doorgekomen en nu lag ik hier, mij amper bewust van mijn omgeving. Als een dood vogeltje.

 

“Mevrouw, u kunt weer verder, hoor”. Wie had dat gezegd? Kou en pijn bonkten door mijn lichaam. “Het komt goed”. Wie zei dat? Dan was er een warme windvlaag. Mijn lichaam leek gewichtsloos. De pijn zakte uit mijn lijf en een helder lichtende gestalte boog zich over mij heen. Er waren geen woorden. Het was goed. Volkomen vredig en gerustgesteld dreef ik op die warme windvlaag. Dwars door de lichtengel heen zag ik mijn bejaarde ouders, mijn broer en zusjes en hun kinderen. Wat zat hier achter? Dit gevoel wilde ik vasthouden. Voor altijd. Veilig, vol vertrouwen en ontzorgd, licht en vrij.

Herinneringen aan een jeugd waarin ik onbekommerd ruzie kon maken met mijn broer en zusjes. Het kwam immers altijd weer goed. Wanneer was het misgelopen? Toen er geen tijd voor wie dan ook overbleef na de buitenlandse zakenreizen, de zakelijke lunches en diners. De afspraken op de golfbaan en de eindeloze vergaderingen van de directie. Vriendschappen die vooral netwerkgroepen waren en de partner had al heel snel door dat hij niet op de eerste plaats kwam en verdween. De kerk had ik de rug toe gekeerd. De ruzieachtige sfeer, de stroperige besluitvorming en de vreugdeloze bijeenkomsten: krijgt een mens terug wat hij uitstraalt? De signalen die mijn lichaam gaf had ik genegeerd en daarom lag ik nu hier. Kan mijn manier van leven omgedraaid worden. Lukt mij dat? Alleen de momenten dat de engel er was waren momenten van licht, zonder zorgen over morgen of gister.

 

Het lichamelijk herstel duurde lang. Geestelijk raakte alles in een stroomversnelling. Ontslag nemen uit mijn meer dan goed betaalde baan was niet eens moeilijk. Weer deel uitmaken van de familie stuitte op weerstand en ongeloof. Daar was tijd voor nodig.

 

Nu is er rust, ruimte en aandacht voor de dingen die er werkelijk toe doen. Binnen een vrijwilligersorganisatie zijn er de inspirerende collega’s waar ik energie van krijg. Die mij leren dat hulp en advies vragen geen teken van zwakte is. Zo zonder tantièmes, luxe feesten en extravagante kleding en sieraden, kan ik eerlijk mezelf zijn. De dingen laten gebeuren.

In de pijnlijke momenten heb ik gebeden: “Heer help mij toch door deze pijn heen te gaan”. Dan werd het lichter, draagbaar. Ik heb vertrouwen dat ik op de goede weg ben. En waarheen dat maakt niet uit. De weg is goed.

 

Een volgende keer meer over ‘een goed verhaal’.

Gerry Sikma

 

MUTATIE

Ingekomen: dhr. G.S. Zaagsma vanuit Sexbierum naar Doarpshûsleane 2, Ysbrechtum.

 

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad

Janke Metselaar-Helfferich

Scriba

 

Reacties zijn gesloten.