Kerkelijke mededelingen

Samen komen om te gaan vieren
uur van gemeenschap,
van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde
en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven
gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij
gereed voor dit feest.
(Lied 10 uit Eva’s lied)

 
KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR
IN DE KERK VAN YSBRECHTUM
06-09: ds. E. J. Hefting
13-09: ds. J.W.F. Nieboer
20-09: ds. E,J. Hefting
startzondag
plaats: dorpshuis
zie onder berichten ‘uit de Vogelzwin’
van ds. Evert Jan Hefting
* bestemming collectes: zie onder berichten van de diaconie

NIEUWS OVER DE KERKDIENSTEN
In de maanden juli en augustus waren er aangepaste diensten. Wij gaan in september op dezelfde voet verder. Zingen en collecteren doen we nog niet. De verplichte afstand van 1,5 meter blijft. Er is plaats voor 48 bezoekers/kerkgangers. Wij hopen jou, u te ontmoeten. Van harte uitgenodigd en WELKOM!

Aanmelden voor het bezoeken van kerkdiensten in september: 0515 412157 of via jagreidanus@gmail.com. Dit kan elke dag, tot 18.00 uur. Jouw, uw naam en telefoonnummer wordt op de aanmeldlijst genoteerd. Dit heeft te maken met het voorgeschreven protocol.
Navraag (telefonisch) bij een aantal kerkgangers (bezoekers van de diensten in juli/augustus) wordt duidelijk dat de motivatie om de aangepaste diensten te blijven bezoeken
zeker aanwezig is. Samenzijn ook in deze Coronatijd is voor veel mensen van belang. Het zingen wordt erg gemist.

Tryntsje Wester-Osinga – voorzitter kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich – scriba

BERICHTEN VAN DE DIACONIE
Tot nader orde gaan we nog niet collecteren in de kerk via “het ponkje aan de stok”, maar kunt u uw gift storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekening nummer is NL36 RABO 0359 5010 01.

06-09: Werelddiaconaat Ghana
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijke werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk cursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Zonder onze financiële steun redden zij het niet.
Vermeld bij deze gift: Ghana

13-09 Project Kerst Schuilplaats.
Ook in Sneek en omgeving kennen we veel daklozen. De schuilplaats verstrekt 2x per week aan hen een gratis warme maaltijd. De schuilplaats heeft de diaconie gevraagd om financiële hulp, speciaal voor de kerstdagen aan de bezoekers een gratis kerstmaaltijd te verstrekken, met iets extra’s. Ook de ruimte kan dan wat feestelijker worden aangekleed. De diaconie heeft gemeend hier gehoor aan te geven.
Vermeld bij deze gift: Schuilplaats.

Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 is binnen de kerkenraad aan de orde geweest en akkoord bevonden op 18 augustus 2020. Van 1 t/m 15 september ligt de jaarrekening 2019 ter inzage voor leden van de PKN gemeente van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns. Te bevragen bij Tjerk Veldhuizen, de Rane 15. Tel. 852547.

Project Fryslân foar Rwanda heeft het streefbedrag van € 2007,35 bereikt op 18 augustus. Volgend jaar gaan we hiermee verder en dan is het voor de zendingsdiaconessen Abaja ba Kristo. Ook dan hopen we weer € 2000,00 voor dit doel op te halen.

De diaconie heeft in haar vergadering van 27 augustus besloten dat de kerstmaaltijd in verband met de corona niet doorgaat zoals u jaarlijks van ons gewend bent voor de mensen van 60 jaar en ouder.

Wel willen we een gratis kerstmaaltijd aanbieden aan de bezoekers van de Schuilplaats. Steeds meer mensen komen in financiële problemen en dat merken ze ook daar. In het begin van dit jaar kregen 30 mensen 2x per week een gratis maaltijd, nu in deze corona tijd 50 personen. We gaan 4x op de tweede zondag van de maand voor dit doel uw bijdrage vragen. (zie bij collecte doelen)

GEBOORTEBERICHT
Op 14 augustus is geboren: Rowan
zoon van Iwan en Janet Tiesma
Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met jullie Rowan

VERJAARDAG 75+
06-09: mevrouw T. Gerlsma-de Jong. Van harte gefeliciteerd. Een mooie verjaardag en alle goeds toegewenst.

KERKBOEKET
Het kerkboeket is gebracht bij:
23-08: dhr. R. Kroese; 30-09; 30-08: mevrouw M. van Tuinen

Achteraf weet je of alle moeite
de moeite waard was.

Achteraf weet je of alle moeite
de moeite waard was.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich

Vissen
‘Adam en Eva hebben volgens mij ook wel eens een dagje zitten vissen’, zegt hij. We zitten samen op de steiger achter zijn huis. Hij met een hengel, waarmee hij met enige regelmaat een voorn of een blei vangt. ‘Zou zo maar kunnen’, antwoord ik en probeer het schepnet onder de voorn te schuiven die hij behoedzaam met de hengel in de richting van de steiger trekt. Mis. De voorn heeft afgehaakt en verdwijnt in de diepte. ‘Adam en Eva moesten hard werken voor hun dagelijks brood. Dan is een dagje vissen dubbel plezierig, want een gebakken visje bij de boterham is niet te versmaden. En de vissen, die in de grote rivieren zwemmen die de bijbel noemt, smaken vast beter dan deze’. Ik mag weer het schepnet onder de zoveelste voorn schuiven, die hij nu wel boven water haalt, en zeg: ‘Maar dat dagje vissen was dan nadat ze uit het paradijs verdreven waren, nadat ze de verboden appel hadden gegeten’. Even gaat zijn blik van de hengel in mijn richting. Hij kijkt verbaasd. ‘Hoezo, appel’ ‘Van de boom waar ze juist van af moesten blijven’, verduidelijk ik. ‘Appel?’ zegt hij. ‘Je denkt toch niet heus dat het over een appel gaat in Genesis?’ Hij zet de voorn terug in het water en prutst nieuwe maden aan het minuscule vishaakje. ‘Echt niet’, gaat hij verder. ‘Zeker weten geen appel. Die oude oer-appelrassen zijn zo zuur, niet te eten. En keihard. Daar kun je een oorlog mee winnen. Nee, dat paradijsverhaal heeft niks met appels te maken’. De vislijn gaat weer in het water. Hij legt de hengel in het gras en gaat er eens goed voor zitten. ‘Kijk’, zegt hij, ‘die verduvelde verleider, die slang, die fluistert Eva in haar oor dat ze recht heeft op meer. God zègt wel dat alles voor hen is, maar hij houdt iets achter, fluistert hij. God doet haar tekort. God vertrouwt haar niet. Want er is meer in het leven. Als ze het maar wil zien! Nou ja, Eva raakt in de war. Logisch toch? Haar leven was steeds goed, toch? God is toch goed. Zij en Adam wandelen met God. Er is overvloed aan alles, toch? Maar het kan dus beter? De slang stookt het vuurtje verder op: er is meer en daar heeft ze recht op!

De dobber krijgt nu geen aandacht meer. Hij schuift de delen van de hengel in elkaar en rolt het snoertje op. ‘Niet te geloven hè, dat er woorden zijn die je laten twijfelen aan het woord van God’. Hij staat op en klapt z’n stoeltje in. Ik doe hetzelfde en wacht op de rest van zijn verhaal. De felheid waarmee hij spreekt doet vermoeden dat het een heel persoonlijk verhaal is.

Terwijl we samen de stoeltjes en hengel en schepnet in het schuurtje zetten, gaat hij verder: ‘Eva sputtert nog wel even tegen: het is alleen die ene boom waar ze van af moeten blijven. Nou, en? De slang weet het zo mooi te brengen, hè. Hij legt de nadruk op dat woordje ‘moeten’. Straks moeten ze dit van God. En dan dat. Het volgende is dat God van alles bedenkt wat ze moeten en niet willen. Maar ze kunnen ook voor een ander, rijker leven kiezen. De keus is aan hen. Weet je, het zaad van de twijfel is gezaaid. Adam vindt het net zo spannend en uitdagend als Eva. Samen omarmen ze de twijfel. De andere werkelijkheid die de slang hen voorspiegelt, daar willen ze ook de vruchten van plukken. Ze willen dat het leven om hèn draait. Ja, en dan gaat het mis. Als je denkt dat jij het centrum van de wereld bent, ga je mensen tekort doen. Hen wantrouwen en minachten’. Hij kijkt mij ernstig aan als hij zegt: ‘Ik heb in m’n werk mensen aan de kant geschoven, ben over hun mening heen gewalst. Ik heb er spijt van. Nu weet ik dat het leven mooier is als je anderen de ruimte geeft. Dan kun je zelf ook vrijer ademhalen.

Gerry Sikma

Reacties zijn gesloten.