Klaverjasclub

 Klaverjasclub “Old Vic”  Contactgegevens
oldvic_logo Dhr. P. Abma
Tsjerkepaed 4
8633 KT Ysbrechtum
tel. 0515-413451
Eén van de vele verenigingen en clubs welke Ysbrechtum kent is klaverjasclub
“Old Vic”.
In september 1973 werd onder de inwoners van Ysbrechtum door de toenmalige uitbater Harry Diekstra van de plaatselijke bar/dancing “Old Vic” in samenwerking met een aantal inwoners, een brief verspreid waarbij zij werden uitgenodigd tijdens de wintermaanden 1973/1974 één maal in de drie weken deel te nemen aan een klaverjasavond.
De familie Diekstra had het dorpscafé “Rust een weinig” overgenomen van het echtpaar De Boer. De bar kreeg de naam “Old Vic”, genoemd naar een bekende uitgaansgelegenheid in Londen. Aan de uitnodiging voor de klaverjasavond werd veel gehoor gegeven en zo ontstond er een heuse Klaverjasclub die eveneens de naam “Old Vic” kreeg. Ondanks dat klaverjassen hoofdzakelijk een mannenaangelegenheid is, kaarten er vanaf het begin ook dames mee.De club telt momenteel globaal 40 leden.
Van september tot en met april  wordt er eens per maand op  vrijdagavond  in dorpshuis It Nije Formidden gekaart. Voor de winnaars is er een prijs. Speciale avonden, zoals het jaarlijkse Kerstklaverjassen en de slotavond vinden op zaterdagavond plaats.De kaartavonden kenmerken zich door gezelligheid en gemoedelijkheid, er wordt op ontspannen wijze gekaart.Wanneer het u leuk lijkt in clubverband  eens per maand een avond te klaverjassen en meer wilt weten over het reilen en zeilen van klaverjasclub  “Old Vic”, dan kunt  u contact opnemen met

P. Abma, Tsjerkepaed 4, tel. 0515-413451 of W.Postma, Doarpshûsleane 15, tel. 0515-430651.

U bent van harte welkom.