Klaverjascompetitie gewonnen door Gerrit de Jong

Zaterdag 7 mei werd de competitie van Klaverjasclub Old Vic afgesloten met de slotavond. De avond begon met een gezamenlijk Chinees Buffet verzorgd door restaurant Sing King Lin, wat bij alle aanwezige leden en de eveneens uitgenodigde partners goed in de smaak viel.
Daarna werden er drie korte bomen gekaart om tafelprijzen bestaande uit een goede fles wijn.
De dames waren deze avond goed op dreef. Maar liefst zeven van de acht prijzen werden gewonnen door dames, t.w. Tea Haringa,Anja Rusticus,Marry de Boer,Sippy Walta,Hiltsje van der Veen ,Wytske Silvius en Baukje de Jong. Peter de Jong wist de eer van de heren hoog te houden door ook een tafelprijs in de wacht te slepen.
Daarna werden de prijswinnaars van de competitie in het zonnetje gezet. Na enige hilariteit over de winnaar van de derde prijs welke in eerste instantie abusievelijk aan Jan Ruiter werd uitgereikt, mocht Jouke van der Veen uiteindelijk de medaille in ontvangst nemen. Jan Ruiter stond de aan hem uitgereikte bos bloemen met veel plezier weer af aan Jouke. Jouke behaalde over het hele seizoen 37.287 punten. De tweede prijs was voor Klaas Haringa, hij wist 38.059 punten te behalen. Ook voor hem was er een medaille en een bos bloemen. Competitiewinnaar werd Gerrit De Jong met 39.940 punten. Hij mocht naast een medaille en een bos bloemen de wisselbeker behorende bij deze overwinning een jaar mee naar huis nemen.
Na het officiele gedeelte werden de door de leden meegebrachte prijzen verloot. Dit is altijd een gezellige happening. Als klap op de vuurpijl werden er, door het bestuur aangeboden, drie manden met luxe levensmiddelen, samengesteld door erevoorzitter Harry Diekstra, verloot. Johannes de Jong won de hoofdprijs, de tweede en derde prijs waren resp. voor Martin Schipper en Hiltsje van der Veen. Vanwege het forse gewicht van de prijs had Hiltsje aan echtgenoot Jouke de opdracht gegeven de kruiwagen van huis te halen. Aldus geschiedde.
Daarna was het nog geruime tijd gezellig in het dorpshuis.
De voorzitter wenste iedereen een mooie zomer toe en hoopte iedereen bij aanvang van het nieuwe kaartseizoen weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

IMG_2112 IMG_2113
IMG_2114IMG_2114
IMG_2116IMG_2117
IMG_2118IMG_2119
IMG_2120 IMG_2124
IMG_2125IMG_2123
IMG_2128IMG_2130
IMG_2131

Reacties zijn gesloten.