Klaverjascompetitie Old Vic

Anja Rusticus winnaar klaverjascompetitie Old Vic.

Vrijdag avond 11 mei j.l. werd het seizoen van klaverjasclub Old Vic afgesloten met de jaarlijkse slotavond. De leden werden om ca. 18.00 uur in dorpshuis It Nije Formidden welkom geheten door de plaatsvervangende voorzitter, omreden dat de voorzitter verplichtingen elders had.  Na een  drankje genuttigd te hebben konden zij genieten van een uitstekend door Sing King Ling verzorgd Chinees Buffet hetgeen werd geopend door Ankie Abma die na een langdurige ziekteperiode weer aanwezig kon zijn en Minke Boonstra.

Na de maaltijd werden drie korte bomen gekaart om z.g.n. tafelprijzen. Per tafel werd per boom van “maat” gewisseld. De winnaars kregen een fles rosé aangeboden.

Daarna werden de winnaars van de competitie 2018/2019 bekend gemaakt.

 Anja Rusticus  bleek, na een keer “stuivertje gewisseld “te hebben met de uiteindelijke nummer twee,   de competitiewinnaar te zijn. Zij behaalde na acht kaartavonden  38.716 punten.  Zij kreeg als beloning voor een jaar de wisselbeker mee naar huis, alsmede een herinneringsmedaille en een mooi boeket bloemen. De tweede plaats werd veroverd door Marike de Jong, die het klassement ook een maand mocht aanvoeren. Zij behaalde 38.288 punten,  een “close finish” derhalve en de derde plaats was voor Anne Rusticus met 37.484 punten.  Ook zij kregen een herinneringsmedaille en een bos bloemen. Voor het echtpaar Rusticus was het dus een succesvol seizoen.

Na de prijsuitreiking volgde de verloting van door de leden meegebrachte prijzen, waarbij één echtpaar een opvallend aantal prijzen in de wacht wist te slepen. Ook werden drie door de club beschikbaar gestelde (hoofd)prijzen verloot.

Deze prijzen in de vorm van twee manden met levensmiddelen en een mooie mand met bloemen gingen respectievelijk naar Alie Ruiter, Leen Ferbeek en Jouke van der Veen.

      

De plaatsvervangend voorzitter, deze avond uitstekend ondersteund door Gerke de Boer,  eindigde de bijeenkomst met de wens dat alle leden een goede zomer tegemoet mochten zien en hoopte een ieder bij aanvang van het nieuwe seizoen in september weer te mogen begroeten.

Daarna werd er nog even gezellig nagekaart.

 

Reacties zijn gesloten.