Meedenkers gezocht: help ons mee Ysbrechtum.com aantrekkelijker te maken!

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een brainstorm/discussieavond op 18 oktober 2016 in het dorpshuis “it Nije Formidden”te Ysbrechtum, aanvang 20.00 uur.

Aanleiding voor deze avond is een ‘wake up call’ die de commissie kreeg via éen van de columnisten, medio september. In de mailwisseling die volgde werden ervaringen, wensen en meningen gedeeld. Het aantal columnisten is teruggelopen en het nieuws droogt op.

De website commmissie heeft de koppen bij elkaar gestoken en met elkaar naar de mogelijkheden voor de toekomst gekeken. Dit heeft erin geresulteerd dat twee commissie leden bedankten voor hun functie binnen de commissie. Ook worden een aantal nieuwe technieken voor de site onderzocht. 

Dineke en Edwin zijn/gaan op 11 okt naar een bijeenkomst van Doarpswurk met het thema: hoe creëer je een aantrekkelijke website. 

Hier willen zij graag verslag van doen op 18 oktober maar tevens willen we met een afvaardiging van Doarpsrounte, de columnisten en een ieder die wil, in gesprek gaan om ons hoofddoel te bereiken: een mooie informatieve site voor ons dorp.

We hopen op jullie komst.

Met vriendelijke groet

Website commissie Ysbrechtum.com

Reacties zijn gesloten.