Afvalkalender 2021

Algemeen nummer Gemeenteloket 014 0515

Openingstijden Openbare werken afd. milieustraat

Maandag t/m vrijdag 16.30 – 19.00 uur
Zaterdag                   09:00 – 13:00 uur

(Wetterskipsdyk 4   tel. 14 0515)

Legitimatie verplicht !

Klik hier voor andere milieustraten