NIEUWS OVER DE KERKDIENSTEN

KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR
IN DE KERK VAN YSBRECHTUM

05-07: ds. J. W. Nieboer
Fryske Tsjinst
12-07: ds. J.W. Nieboer
19-07: mw. S. Zwart-Zwerver
26-07: ds. F. Welbedacht

NIEUWS OVER DE KERKDIENSTEN
In de maand juli zijn er in de kerk van Ysbrechtum fysieke diensten. Een belangrijke stap. Wij zijn dankbaar dat we weer kunnen starten met kerkdiensten om ons geloof met jou, met u te kunnen delen. De eerste dienst is op zondag 5 juli. Jij, u bent van harte welkom.

Wij hebben het houden van deze diensten volgens de vele richtlijnen voorbereid. Een belangrijke voorwaarde is het houden van de 1,5 m afstand. Daarom is het niet mogelijk om spontaan en onaangekondigd deze kerkdiensten die op kleine schaal plaatsvinden, te kunnen meemaken. Er is heel zorgvuldig uitgezocht (uitgemeten) dat door deze beperking 40 bezoekers/kerkgangers deze aangepaste dienst kunnen meemaken. Wij zijn er klaar voor en hopen jij, u ook. Nogmaals: welkom!

Gezien bovenstaande is aanmelden voor de diensten in de maand juli noodzakelijk. Aanmelden via 06 83692285 of via janke.helfferich@ziggo.nl. Dit kan elke dag, bij voorkeur tussen 18.00-21.00 uur. Uw naam en telefoonnummer wordt op de aanmeldlijst genoteerd. Wij hopen jou, u te ontmoeten.

Tryntsje Wester-Osinga – voorzitter kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich – scriba

Reacties zijn gesloten.