Officiële opening Boskpaad

BOSKPAAD

Op zondagmiddag 20 november 2016 vond de officiële opening plaats
van het nieuwe wandelpad aan de zuidkant van Ysbrechtum.

Zo’n 50 mensen kwamen door het stormachtige weer naar het dorpshuis en gaven gehoor aan de uitnodiging van Doarpsrounte. Zij genoten in het dorpshuis van een kopje koffie en een stukje oranjekoek en luisterden naar het openingswoord van de voorzitter van Doarpsrounte, mevr. C. de Boer. Zij benoemde dat de opening van het nieuwe wandelpad mooi samenviel met het 50-jarig bestaan van Doarpsrounte.

 

img_1643img_1646

img_1647 img_1634

Daarna vertelde dhr. G. de Boer, die destijds in het bestuur zat toen de acht van Ysbrechtum werd bedacht, dat er sinds 2005 plannen zijn ontstaan om een recreatief wandelpad te ontwikkelen. De opening van dit nieuwe wandelpad vormt samen met de wandelroute door het Tammingaland aan de Noordkant van Ysbrechtum een acht. Het dorp heeft lang moeten wachten, maar de aanhouder wint uiteindelijk. Hij sloot af met een oproep aan de politiek (in de persoon van wethouder mevr. S. van Gent) om te blijven luisteren naar de burgers en het samen tot uitvoer brengen van ideeën.

Hierna togen de aanwezigen naar de plaats van onthulling, in het stuk land achter de wierde. Dhr. H. Faber (Doarpsrounte) concludeerde dat dit een project van de ‘mienskip’ was: Doarpsrounte én gemeente én de fam. Eysinga hebben in goed overleg dit pad voor elkaar gekregen.

 

img_1667img_1663

 

Vervolgens onthulden afgevaardigden van bovengenoemd drietal het naambordje van het nieuwe pad: Boskpaad. Het bordje staat voor een nieuw iep, die ter plekke symbolisch werd geplant. De boom, die doarpsrounte Ysbrechtum heeft aangeboden in het kader van haar 50 jarig jubileum is een Iep, de Ulmus ‘dodoens’.  Op een mooi bordje is dit aangegeven.

 

img_1689 img_1699img_1713 img_1707

Op naar Epemastate waar getoost werd op het Boskpaad én het 50-jarig bestaan van Doarpsrounte.

Wethouder mevr. S. van Gent roemde in haar toespraak vooral het werk van de gemeenschap en niet te vergeten de samenwerking met dhr. Eysinga.

 

img_1730 img_1744

Ze onthulde dat er een onderzoek binnen de gemeente Súd-West Fryslân heeft plaatsgevonden, waaruit bleek dat de ondersteuning van de dorpen de afgelopen 5 jaar (zolang deze gemeente bestaat) als goed werd beoordeeld. Het mooist is echter dat een gemeenschap zelf kan genieten van zijn eigen ontwikkelde plannen en ze wenst iedereen daarom veel wandelgenoegen op de wandelroute, die nu compleet is.

Het laatste woord was voor dhr. Eysinga, die de veranderingen van Epemastate aan zowel de binnen- als buitenkant van de afgelopen jaren memoreerde. Hij en zijn vrouw doen hun uiterste best om het allemaal mooi te maken en te houden. Mede door de huuropbrengsten van de exploitatie van v.d. Valk op deze state, kan dit algehele onderhoud plaatsvinden en kon ook dit nieuwe wandelpad aangelegd worden .

 

img_1784 img_1773

Ceremoniemeester dhr. H. Bos (Doarpsrounte) sloot deze feestelijke middag af door dhr. Eysinga (Epemastate), mevr. S. van Gent (Gemeente), dhr. G. de Boer (namens Doarpsrounte) en dhr. E. Visser (dorpscoördinator) van harte te bedanken, met een fles Thaborwijn, voor de totstandkoming van het Boskpaad.

 

img_1713

img_1689 img_1707

Reacties zijn gesloten.