Opbrengst collecte Hartstichting

Dertien collectanten hebben dit jaar met de jaarlijkse collecte van de Hartstichting ( dit jaar was de vijftigste collecte) in Ysbrechtum en Tjalhuizum EUR. 560,65 bijeen gebracht. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan onderzoek naar hart- en vaatziekten.
Allen die een bijdrage hebben gegeven en uiteraard de collectanten hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Met vriendelijke groet,
Anneke Postma

Reacties zijn gesloten.