Opbrengst collecte Hartstichting

In de week van 9 t/m 14 april was de collecte voor de Hartstichting.
Met de opbrengst van de collecte van 2018 gaat de Hartstichting een bijdrage
leveren aan de doelstelling om genoeg AED’s te hebben om van heel Nederland één grote 6-minuten zone te maken.

Met dank aan de collectanten en de inwoners van Ysbrechtum en Tjalhuizum.
 

Reacties zijn gesloten.