Opbrengst collecte Reumafonds

Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in Ysbrechtum en Tjalhuizum voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 21 t/m 26 maart 2016 is in totaal € 452,27 opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

Met vriendelijke groet,
Corrie de Boer.

Reacties zijn gesloten.