Opbrengst collecte Reumafonds

Collecte Reumafonds
16 t/m 21 maart 2015

De opbrengst in Ysbrechtum e.o. was dit jaar € 432,42.

Collectanten en gulle gevers:
HARTELIJK DANK

Met vriendelijke groet,
Corrie de Boer.

Reacties zijn gesloten.