Ophaaldag vuilnis verplaatst naar Woensdag

Beste dorpsbewoners,

Allereerst wensen wij u namens het bestuur van Doarpsrounte de besten wensen voor een goed en gezond 2018!

Daarnaast willen wij u erop attenderen dat de ophaaldienst van het afval verplaatst is naar de woensdag. De grijze container wordt dus voor het eerst op 3 januari geleegd.

Met vriendelijke groet,
Doarpsrounte Ysbrechtym

Reacties zijn gesloten.