Projectkoor brengt opnieuw cantate met ‘De tijd is nabij’

Drie jaar nadat de cantate ‘De tijd is nabij’ de première beleefde, komt deze zondag 17 maart om 10.00 uur in de kerk van Ysbrechtum opnieuw tot uitvoering met dirigent Theo Wiersma uit Ysbrechtum.

Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan, want het projectkoor van toen en de instrumentalisten Jan van Liere, piano en Marijke Schipper, dwarsfluit zijn opnieuw de uitvoerenden. 

De cantate op Nederlandse tekst van Eppy Dam beschrijft de 40 jaar durende tocht van het volk Israël door de woestijn en laat overeenkomsten zien met de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. Voor beide was het een bezoeking en voor Jezus kwamen daar nog de verzoekingen bij van de duivel die hem uitdagende voorstellen deed.

De gezongen teksten worden steeds gevolgd door korte lezingen, eveneens van Eppy Dam, die Idith van Overbeek declameert.

Deze cantate van de 40 Dagentijd heeft componiste Jan de Jong op fraaie wijze vorm en inhoud weten te geven. Regelmatig wordt de tekst in ritme, melodie of harmonie hoorbaar waardoor de ellende van de woestijn, de duivelse streken of de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel tot leven komt. “De tijd is nabij’, een cantante die als een passende opmaat voor Pasen gezien mag worden. 

Bron: Sneeker Nieuwblad woensdag 6 maart 2019

Reacties zijn gesloten.