START KABEL LEGGEN IN YSBRECHTUM

Vanaf maandag 18 januari starten de werkzaamheden voor het leggen van een nieuwe stroomkabel door Ysbrechtum, waarover eerder is bericht.
Langs een deel van het tracé wordt gewerkt met een zgn. bronbemaling om de te graven sleuven droger te kunnen krijgen. Ook wordt er op een aantal plaatsen een gestuurde boring gemaakt, waarmee het maken van weg/waterkruisingen worden vergemakkelijkt. Er zijn al borden geplaatst voor een stremming van een deel van de Kleasterwei komende dinsdag 19 januari, zie ook het andere bericht op de site.

Een tekening van het totale tracé is opgevraagd, zodra die er is wordt die aan dit bericht gelinkt. Globaal is het tracé: Schoonoord, deel Epemawei, Kleasterwei, stukje Hascarstrjitte, stukje Burmaniastrjitte, deel Rengersstrjitte, door het weiland en via een wegboring naar de Râne. Het vervolg naar Tirns gaat ook door het weiland. De 3 trafo’s in het dorp moeten allemaal worden aangedaan.

In totaal zullen de werkzaamheden naar verwachting zo’n 4 weken duren. Direct aanwonenden zijn/worden door de aannemer apart met een brief geïnformeerd.
Bij eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de heer Hein Visser (aannemer Baas), telefoon 06 51331422.

Doarpsrounte Ysbrechtum

Reacties zijn gesloten.