Terugplaatsen windmotor

Beste dorpsgenoten,

Bij deze kunnen we jullie mededelen dat de windmotor vandaag weer op zijn oude vertrouwde plek teruggeplaatst gaat worden.

Daarnaast wil ik via deze weg ook meteen de aspirant molenaars mededelen dat de Molenstichting jullie op korte termijn in het bezit brengt van een uitnodiging voor de cursus, zodat de windmotor, door bewoners van het dorp, weer  als vanouds kan draaien.

Met vriendelijke groet

Doarpsrounte Ysbrechtum

Reacties zijn gesloten.