Toelichting op weg Ysbrechtum-Nijland

Weg Ysbrechtum-Nijland 60 km

Zoals eerder gemeld heeft de gemeente SWF het plan om de weg van Ysbrechtum naar Nijland aan te passen naar een 60 km weg.
De rijbaan wordt versmald naar 5 m met aan weerszijde een strook grasbetonsteen zodat bredere (landbouw)voertuigen elkaar kunnen passeren. En de kruispunten worden als verhoogd plateau in rood asfalt uitgevoerd.
Vertegenwoordigers van de gemeente komen op dinsdag 5 september langs om een toelichting op het plan te geven aan de dorpsbelangen van Ysbrechtum, Folsgare en Nijland. Als er in het dorp meer belangstellenden zijn dan zijn die ook van harte welkom. Van 16.30-17.30 uur in it Nije Formidden. Uiteraard houdt Doarpsrounte u via de site verder op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Hylke Faber

Reacties zijn gesloten.