Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de IJsclub Ysbrechtum e.o. nodigt u van harte uit voor de 113e algemene ledenvergadering op maandag 9 november 2020 in het dorpshuis “it Nije Formidden” Aanvang 20.00 uur

De vergadering zal plaatsvinden met inachtneming van alle benodigde maatregelen t.a.v. COVID-19. Omdat er een beperkt aantal deelnemers is toegestaan verzoeken wij u/jij om u/jou vooraf aan te melden. Dit kan door een berichtje te sturen naar: ijsclub@ysbrechtum.com voor 6 november aanstaande.

Uiteraard zal de LOTERIJ na afloop van de vergadering ook dit jaar niet ontbreken.

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Voordragen nieuwe voorzitter
3. Secretarieel jaarverslag
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag kascommissie
6. Aanstellen kascommissie seizoen 2020/2021
7. Bespreken winterprogramma
8. Rondvraag

LOTERIJ

Vriendelijke groet van het bestuur.

Reacties zijn gesloten.