Uitnodiging update!

UPDATE:

 

In de uitnodiging van het ontstaan van het Friese landschap spreken we van een cursus. Om misverstanden te voorkomen het betreft een presentatie van een onderdeel van de cursus welke Durk Visser heeft gemaakt.

Daarnaast is het goed om te weten dat er geen entreegeld betaald hoeft te worden

Het bestuur van Doarpsrounte Ysbrechtum nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een cursus over het ontstaan van het huidige Friese landschap op:

Dinsdagavond 26 september 20.00 uur

 In doarsphus “it Nije Formidden”.

Op deze avond gaat de heer Durk Visser u het volgende over de ondergrond en de bodem rondom Ysbrechtum vertellen:

  • hoe Grondlagen gevormd zijn vanaf ca.2.580.000jaar geleden (ijstijden en warme tussentijden);
  • de manier waarop die lagen zijn gevormd (bv. door ijs, water, wind);
  • de vorming van onze natuurlijke bodem (onze ‘oer bodem’, waarop wij later zijn gaan wonen en werken);
  • de vorming van het natuurlijke landschap op die bodem (het landschap dat wij later in cultuur hebben gebracht).

De presentatie zal, voor zover wenselijk en mogelijk, interactief zijn en daarnaast zullen de aanwezigen bij de uitleg betrokken worden.
Wij hebben de koffie en thee klaar staan en hopen velen op deze leerzame avond te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Doarpsrounte

 

Reacties zijn gesloten.