Verslag federatie partij

Op vrijdag 6 mei hebben we het kaatsseizoen geopend met de jeugdpartij van de federatie Sneek. Een  kleine 100 deelnemers verdeeld over  6 verschillende klassen bevolkten ons kaatsveld. Het was wat passen en meten om de 16 perken te leggen,maar onze hoofdperklegger Lubbert kreeg het voor elkaar. De wedstrijden  werden  gespeeld onder prachtige omstandigheden. De zon scheen en zomerse temperaturen. Het veld had zich redelijk hersteld,mede dank zij de werkzaamheden die door de vrijwilligers in de dagen daarvoor waren verricht.

De partijen toonden een vlot verloop zodat we rond half zeven de laatste prijzen konden overhandigen.

Voor alle foto’s zie: Foto’s federatie

De winnaars:

Welpen: Wytse Zeinstra Blauwhuis en Inge Blanke Bolsweard

Pupillen meisjes: Lieke van Loon Makkum en Inez de Jong Lytsewierum

Pupillen  jongens: Matthijs Renema Heeg en Siebo Boersma Easterein

Schoolmeisjes: Marlies Bonnema Winsum enGlenna van Dijkhuizen Nijland

Schooljongens: Erik Wijnja  Ylst, Redmer van Netten Gaastmeer en Gerben Gerbrandy Reahus.

Reacties zijn gesloten.