Vrijwilligers gevraagd!!!

Vrijwilligers gevraagd voor het schoonmaken van het kerkhofhek van Ysbrechtum op
zaterdagochtend 9 april. De schoonmaak begint om 9.00 uur.
Wilt u zelf een emmer en een boender of oude afwaskwast meenemen?
Vanwege de koffievoorziening graag aanmelden bij Theo Wiersma. (422527)

Reacties zijn gesloten.