Ysbrechtum 2.0

Wonen in Ysbrechtum 2.0 

Op 17 april was de opkomst bij de (korte) jaarvergadering opvallend groot. Dit had ongetwijfeld te maken met het tweede deel van het programma voor die avond. Doarpsrounte Ysbrechtum had namelijk alle inwoners van ons dorp uitgenodigd voor een bijeenkomst over wonen en leefbaarheid in de toekomst.

Het doel was om met elkaar na te denken over wat we waarderen en wat we missen en hoe we de leefbaarheid en vooral ook het woningaanbod in ons dorp kunnen verbeteren. Doarpsrounte had Trees Flapper ingeschakeld als gespreksleider. Ter inspiratie was Elisabeth Boersma, architect Plan B uit Rotterdam, uitgenodigd die betrokken is bij een soortgelijk project in Weststellingwerf. Zij gaf een korte presentatie. 

Daarna werd in de vorm van dialogen aan de hand van een paar stellingen in kleine groepen over de huidige situatie gesproken en wat er verbeterd zou kunnen worden.

Daar kwamen verrassende ideeën en wensen uit naar voren. De aangedragen onderwerpen konden worden samengevat in drie categorieën: verkeer, wonen en mienskip. Het bestuur van Doarpsrounte vroeg vervolgens of er onder de aanwezigen mensen waren die over een aantal ideeën mee wilden denken. Een aantal gaf zich daarvoor op en binnenkort gaat het bestuur met deze groep verder praten om te kijken of we een paar commissies kunnen vormen die een aanpak voor de genoemde onderwerpen verder kunnen uitwerken.

We houden u op de hoogte.

Bestuur Doarpsrounte Ysbrechtum

Reacties zijn gesloten.