Ysbrechtum, verkeersstremming brug en deel rijbaan Kleasterwei, 14-09 t/m 14-10 2016

Vanaf woensdag 14 september t/m vrijdag 14 oktober 2016 is een deel van de Kleasterwei, vanaf de Epemawei tot aan de kruising Mr. S.M. van Haersma Bumaleane/Hascarstrjitte, te Ysbrechtum afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Verder is in de genoemde periode ook de brug over de Frjentsjerter Feart, gelegen in de Kleasterwei, nabij Ysbrechtum afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

herstrating-09-2016

Om welke werkzaamheden gaat het?
Aan de rijbaan, het voetpad en een parkeervak gelegen aan een deel van de Kleasterwei, vanaf de Epemawei tot aan de kruising Mr. S.M. van Haersma Bumaleane/Hascarstrjitte, vinden herstraatwerkzaamheden plaats. Verder vinden er ook herstraatwerkzaamheden plaats nabij de brug over de Frjentsjerter Feart gelegen in de Kleasterwei.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Straatmakersbedrijf Wiggeman BV te Sneek. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. E. Wiggeman van Straatmakersbedrijf Wiggeman BV, tel.nr. 06-51569813.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jacob Jutte via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân.

Stremming2

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Reacties zijn gesloten.