Ysbrechtum, verkeersstremming deel Hascarstrjitte, 22-08 t/m 16-09 2016

Vanaf maandag 22 augustus t/m vrijdag 16 september 2016 is een deel van de Hascarstrjitte, vanaf de Epemawei tot aan de afsluiting met de Kleasterwei, te Ysbrechtum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De verkeersstremming geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?
Aan de rijbaan, de voetpaden en de parkeervakken gelegen aan een deel van de Hascarstrjitte, vanaf de Epemawei tot aan de afsluiting met de Kleasterwei, vinden herstraatwerkzaamheden plaats.

Er zijn vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Straatmakersbedrijf Wiggeman BV te Sneek. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. E. Wiggeman van Straatmakersbedrijf Wiggeman BV, tel.nr. 06-51569813.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jacob Jutte via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân.

stremming1

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Reacties zijn gesloten.